Omvandla Längd


Hur många centimeter är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.1 centimeter
(utbyte millimeter och centimeter)
omvandla kalkylator
0.1 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.100000 centimeter
2 millimeter = 0.200000 centimeter
3 millimeter = 0.300000 centimeter
4 millimeter = 0.400000 centimeter
5 millimeter = 0.500000 centimeter
6 millimeter = 0.600000 centimeter
7 millimeter = 0.700000 centimeter
8 millimeter = 0.800000 centimeter
9 millimeter = 0.900000 centimeter
10 millimeter = 1.00 centimeter
11 millimeter = 1.10 centimeter
12 millimeter = 1.20 centimeter
13 millimeter = 1.30 centimeter
14 millimeter = 1.40 centimeter
15 millimeter = 1.50 centimeter
16 millimeter = 1.60 centimeter
17 millimeter = 1.70 centimeter
18 millimeter = 1.80 centimeter
19 millimeter = 1.90 centimeter
20 millimeter = 2.00 centimeter
21 millimeter = 2.10 centimeter
22 millimeter = 2.20 centimeter
23 millimeter = 2.30 centimeter
24 millimeter = 2.40 centimeter
25 millimeter = 2.50 centimeter
26 millimeter = 2.60 centimeter
27 millimeter = 2.70 centimeter
28 millimeter = 2.80 centimeter
29 millimeter = 2.90 centimeter
30 millimeter = 3.00 centimeter
31 millimeter = 3.10 centimeter
32 millimeter = 3.20 centimeter
33 millimeter = 3.30 centimeter
34 millimeter = 3.40 centimeter
35 millimeter = 3.50 centimeter
36 millimeter = 3.60 centimeter
37 millimeter = 3.70 centimeter
38 millimeter = 3.80 centimeter
39 millimeter = 3.90 centimeter
40 millimeter = 4.00 centimeter
41 millimeter = 4.10 centimeter
42 millimeter = 4.20 centimeter
43 millimeter = 4.30 centimeter
44 millimeter = 4.40 centimeter
45 millimeter = 4.50 centimeter
46 millimeter = 4.60 centimeter
47 millimeter = 4.70 centimeter
48 millimeter = 4.80 centimeter
49 millimeter = 4.90 centimeter
50 millimeter = 5.00 centimeter