Omvandla Längd


Hur många dekameter är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.0001 dekameter
(utbyte millimeter och dekameter)
omvandla kalkylator
0.0001 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

dekameter

Den DEKAMETER definieras 10 meter (deka = 10).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.000100 dekameter
2 millimeter = 0.000200 dekameter
3 millimeter = 0.000300 dekameter
4 millimeter = 0.000400 dekameter
5 millimeter = 0.000500 dekameter
6 millimeter = 0.000600 dekameter
7 millimeter = 0.000700 dekameter
8 millimeter = 0.000800 dekameter
9 millimeter = 0.000900 dekameter
10 millimeter = 0.001000 dekameter
11 millimeter = 0.001100 dekameter
12 millimeter = 0.001200 dekameter
13 millimeter = 0.001300 dekameter
14 millimeter = 0.001400 dekameter
15 millimeter = 0.001500 dekameter
16 millimeter = 0.001600 dekameter
17 millimeter = 0.001700 dekameter
18 millimeter = 0.001800 dekameter
19 millimeter = 0.001900 dekameter
20 millimeter = 0.002000 dekameter
21 millimeter = 0.002100 dekameter
22 millimeter = 0.002200 dekameter
23 millimeter = 0.002300 dekameter
24 millimeter = 0.002400 dekameter
25 millimeter = 0.002500 dekameter
26 millimeter = 0.002600 dekameter
27 millimeter = 0.002700 dekameter
28 millimeter = 0.002800 dekameter
29 millimeter = 0.002900 dekameter
30 millimeter = 0.003000 dekameter
31 millimeter = 0.003100 dekameter
32 millimeter = 0.003200 dekameter
33 millimeter = 0.003300 dekameter
34 millimeter = 0.003400 dekameter
35 millimeter = 0.003500 dekameter
36 millimeter = 0.003600 dekameter
37 millimeter = 0.003700 dekameter
38 millimeter = 0.003800 dekameter
39 millimeter = 0.003900 dekameter
40 millimeter = 0.004000 dekameter
41 millimeter = 0.004100 dekameter
42 millimeter = 0.004200 dekameter
43 millimeter = 0.004300 dekameter
44 millimeter = 0.004400 dekameter
45 millimeter = 0.004500 dekameter
46 millimeter = 0.004600 dekameter
47 millimeter = 0.004700 dekameter
48 millimeter = 0.004800 dekameter
49 millimeter = 0.004900 dekameter
50 millimeter = 0.005000 dekameter