Omvandla Längd


Hur många tum är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.039370078740157 tum
(utbyte millimeter och tum)
omvandla kalkylator
0.039370078740157 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

tum

Det tum är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.039370 tum
2 millimeter = 0.078740 tum
3 millimeter = 0.118110 tum
4 millimeter = 0.157480 tum
5 millimeter = 0.196850 tum
6 millimeter = 0.236220 tum
7 millimeter = 0.275591 tum
8 millimeter = 0.314961 tum
9 millimeter = 0.354331 tum
10 millimeter = 0.393701 tum
11 millimeter = 0.433071 tum
12 millimeter = 0.472441 tum
13 millimeter = 0.511811 tum
14 millimeter = 0.551181 tum
15 millimeter = 0.590551 tum
16 millimeter = 0.629921 tum
17 millimeter = 0.669291 tum
18 millimeter = 0.708661 tum
19 millimeter = 0.748031 tum
20 millimeter = 0.787402 tum
21 millimeter = 0.826772 tum
22 millimeter = 0.866142 tum
23 millimeter = 0.91 tum
24 millimeter = 0.94 tum
25 millimeter = 0.98 tum
26 millimeter = 1.02 tum
27 millimeter = 1.06 tum
28 millimeter = 1.10 tum
29 millimeter = 1.14 tum
30 millimeter = 1.18 tum
31 millimeter = 1.22 tum
32 millimeter = 1.26 tum
33 millimeter = 1.30 tum
34 millimeter = 1.34 tum
35 millimeter = 1.38 tum
36 millimeter = 1.42 tum
37 millimeter = 1.46 tum
38 millimeter = 1.50 tum
39 millimeter = 1.54 tum
40 millimeter = 1.57 tum
41 millimeter = 1.61 tum
42 millimeter = 1.65 tum
43 millimeter = 1.69 tum
44 millimeter = 1.73 tum
45 millimeter = 1.77 tum
46 millimeter = 1.81 tum
47 millimeter = 1.85 tum
48 millimeter = 1.89 tum
49 millimeter = 1.93 tum
50 millimeter = 1.97 tum