Omvandla Längd


Hur många tum är 1 centimeter?
1 centimeter
=
0.39370078740157 tum
(utbyte centimeter och tum)
omvandla kalkylator
0.39370078740157 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

tum

Det tum är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 0.393701 tum
2 centimeter = 0.787402 tum
3 centimeter = 1.18 tum
4 centimeter = 1.57 tum
5 centimeter = 1.97 tum
6 centimeter = 2.36 tum
7 centimeter = 2.76 tum
8 centimeter = 3.15 tum
9 centimeter = 3.54 tum
10 centimeter = 3.94 tum
11 centimeter = 4.33 tum
12 centimeter = 4.72 tum
13 centimeter = 5.12 tum
14 centimeter = 5.51 tum
15 centimeter = 5.91 tum
16 centimeter = 6.30 tum
17 centimeter = 6.69 tum
18 centimeter = 7.09 tum
19 centimeter = 7.48 tum
20 centimeter = 7.87 tum
21 centimeter = 8.27 tum
22 centimeter = 8.66 tum
23 centimeter = 9.06 tum
24 centimeter = 9.45 tum
25 centimeter = 9.84 tum
26 centimeter = 10.24 tum
27 centimeter = 10.63 tum
28 centimeter = 11.02 tum
29 centimeter = 11.42 tum
30 centimeter = 11.81 tum
31 centimeter = 12.20 tum
32 centimeter = 12.60 tum
33 centimeter = 12.99 tum
34 centimeter = 13.39 tum
35 centimeter = 13.78 tum
36 centimeter = 14.17 tum
37 centimeter = 14.57 tum
38 centimeter = 14.96 tum
39 centimeter = 15.35 tum
40 centimeter = 15.75 tum
41 centimeter = 16.14 tum
42 centimeter = 16.54 tum
43 centimeter = 16.93 tum
44 centimeter = 17.32 tum
45 centimeter = 17.72 tum
46 centimeter = 18.11 tum
47 centimeter = 18.50 tum
48 centimeter = 18.90 tum
49 centimeter = 19.29 tum
50 centimeter = 19.69 tum