Omvandla Längd


Hur många yards är 1 centimeter?
1 centimeter
=
0.010936132983377 yards
(utbyte centimeter och yards)
omvandla kalkylator
0.010936132983377 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

yards

Varvet är en engelsk mått på längd och definieras som exakt tre fot.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 0.010936 yards
2 centimeter = 0.021872 yards
3 centimeter = 0.032808 yards
4 centimeter = 0.043745 yards
5 centimeter = 0.054681 yards
6 centimeter = 0.065617 yards
7 centimeter = 0.076553 yards
8 centimeter = 0.087489 yards
9 centimeter = 0.098425 yards
10 centimeter = 0.109361 yards
11 centimeter = 0.120297 yards
12 centimeter = 0.131234 yards
13 centimeter = 0.142170 yards
14 centimeter = 0.153106 yards
15 centimeter = 0.164042 yards
16 centimeter = 0.174978 yards
17 centimeter = 0.185914 yards
18 centimeter = 0.196850 yards
19 centimeter = 0.207787 yards
20 centimeter = 0.218723 yards
21 centimeter = 0.229659 yards
22 centimeter = 0.240595 yards
23 centimeter = 0.251531 yards
24 centimeter = 0.262467 yards
25 centimeter = 0.273403 yards
26 centimeter = 0.284339 yards
27 centimeter = 0.295276 yards
28 centimeter = 0.306212 yards
29 centimeter = 0.317148 yards
30 centimeter = 0.328084 yards
31 centimeter = 0.339020 yards
32 centimeter = 0.349956 yards
33 centimeter = 0.360892 yards
34 centimeter = 0.371829 yards
35 centimeter = 0.382765 yards
36 centimeter = 0.393701 yards
37 centimeter = 0.404637 yards
38 centimeter = 0.415573 yards
39 centimeter = 0.426509 yards
40 centimeter = 0.437445 yards
41 centimeter = 0.448381 yards
42 centimeter = 0.459318 yards
43 centimeter = 0.470254 yards
44 centimeter = 0.481190 yards
45 centimeter = 0.492126 yards
46 centimeter = 0.503062 yards
47 centimeter = 0.513998 yards
48 centimeter = 0.524934 yards
49 centimeter = 0.535871 yards
50 centimeter = 0.546807 yards