Omvandla Längd


Hur många centimeter är 1 centimeter?
1 centimeter
=
1 centimeter
(utbyte centimeter och centimeter)
omvandla kalkylator
1 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 1.00 centimeter
2 centimeter = 2.00 centimeter
3 centimeter = 3.00 centimeter
4 centimeter = 4.00 centimeter
5 centimeter = 5.00 centimeter
6 centimeter = 6.00 centimeter
7 centimeter = 7.00 centimeter
8 centimeter = 8.00 centimeter
9 centimeter = 9.00 centimeter
10 centimeter = 10.00 centimeter
11 centimeter = 11.00 centimeter
12 centimeter = 12.00 centimeter
13 centimeter = 13.00 centimeter
14 centimeter = 14.00 centimeter
15 centimeter = 15.00 centimeter
16 centimeter = 16.00 centimeter
17 centimeter = 17.00 centimeter
18 centimeter = 18.00 centimeter
19 centimeter = 19.00 centimeter
20 centimeter = 20.00 centimeter
21 centimeter = 21.00 centimeter
22 centimeter = 22.00 centimeter
23 centimeter = 23.00 centimeter
24 centimeter = 24.00 centimeter
25 centimeter = 25.00 centimeter
26 centimeter = 26.00 centimeter
27 centimeter = 27.00 centimeter
28 centimeter = 28.00 centimeter
29 centimeter = 29.00 centimeter
30 centimeter = 30.00 centimeter
31 centimeter = 31.00 centimeter
32 centimeter = 32.00 centimeter
33 centimeter = 33.00 centimeter
34 centimeter = 34.00 centimeter
35 centimeter = 35.00 centimeter
36 centimeter = 36.00 centimeter
37 centimeter = 37.00 centimeter
38 centimeter = 38.00 centimeter
39 centimeter = 39.00 centimeter
40 centimeter = 40.00 centimeter
41 centimeter = 41.00 centimeter
42 centimeter = 42.00 centimeter
43 centimeter = 43.00 centimeter
44 centimeter = 44.00 centimeter
45 centimeter = 45.00 centimeter
46 centimeter = 46.00 centimeter
47 centimeter = 47.00 centimeter
48 centimeter = 48.00 centimeter
49 centimeter = 49.00 centimeter
50 centimeter = 50.00 centimeter