Omvandla Längd


Hur många centimeter är 1 meter?
1 meter
=
100 centimeter
(utbyte meter och centimeter)
omvandla kalkylator
100 X = ???

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 meter = 100.00 centimeter
2 meter = 200.00 centimeter
3 meter = 300.00 centimeter
4 meter = 400.00 centimeter
5 meter = 500.00 centimeter
6 meter = 600.00 centimeter
7 meter = 700.00 centimeter
8 meter = 800.00 centimeter
9 meter = 900.00 centimeter
10 meter = 1,000.00 centimeter
11 meter = 1,100.00 centimeter
12 meter = 1,200.00 centimeter
13 meter = 1,300.00 centimeter
14 meter = 1,400.00 centimeter
15 meter = 1,500.00 centimeter
16 meter = 1,600.00 centimeter
17 meter = 1,700.00 centimeter
18 meter = 1,800.00 centimeter
19 meter = 1,900.00 centimeter
20 meter = 2,000.00 centimeter
21 meter = 2,100.00 centimeter
22 meter = 2,200.00 centimeter
23 meter = 2,300.00 centimeter
24 meter = 2,400.00 centimeter
25 meter = 2,500.00 centimeter
26 meter = 2,600.00 centimeter
27 meter = 2,700.00 centimeter
28 meter = 2,800.00 centimeter
29 meter = 2,900.00 centimeter
30 meter = 3,000.00 centimeter
31 meter = 3,100.00 centimeter
32 meter = 3,200.00 centimeter
33 meter = 3,300.00 centimeter
34 meter = 3,400.00 centimeter
35 meter = 3,500.00 centimeter
36 meter = 3,600.00 centimeter
37 meter = 3,700.00 centimeter
38 meter = 3,800.00 centimeter
39 meter = 3,900.00 centimeter
40 meter = 4,000.00 centimeter
41 meter = 4,100.00 centimeter
42 meter = 4,200.00 centimeter
43 meter = 4,300.00 centimeter
44 meter = 4,400.00 centimeter
45 meter = 4,500.00 centimeter
46 meter = 4,600.00 centimeter
47 meter = 4,700.00 centimeter
48 meter = 4,800.00 centimeter
49 meter = 4,900.00 centimeter
50 meter = 5,000.00 centimeter