Omvandla Längd


Hur många meter är 1 meter?
1 meter
=
1 meter
(utbyte meter och meter)
omvandla kalkylator
1 X = ???

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 meter = 1.00 meter
2 meter = 2.00 meter
3 meter = 3.00 meter
4 meter = 4.00 meter
5 meter = 5.00 meter
6 meter = 6.00 meter
7 meter = 7.00 meter
8 meter = 8.00 meter
9 meter = 9.00 meter
10 meter = 10.00 meter
11 meter = 11.00 meter
12 meter = 12.00 meter
13 meter = 13.00 meter
14 meter = 14.00 meter
15 meter = 15.00 meter
16 meter = 16.00 meter
17 meter = 17.00 meter
18 meter = 18.00 meter
19 meter = 19.00 meter
20 meter = 20.00 meter
21 meter = 21.00 meter
22 meter = 22.00 meter
23 meter = 23.00 meter
24 meter = 24.00 meter
25 meter = 25.00 meter
26 meter = 26.00 meter
27 meter = 27.00 meter
28 meter = 28.00 meter
29 meter = 29.00 meter
30 meter = 30.00 meter
31 meter = 31.00 meter
32 meter = 32.00 meter
33 meter = 33.00 meter
34 meter = 34.00 meter
35 meter = 35.00 meter
36 meter = 36.00 meter
37 meter = 37.00 meter
38 meter = 38.00 meter
39 meter = 39.00 meter
40 meter = 40.00 meter
41 meter = 41.00 meter
42 meter = 42.00 meter
43 meter = 43.00 meter
44 meter = 44.00 meter
45 meter = 45.00 meter
46 meter = 46.00 meter
47 meter = 47.00 meter
48 meter = 48.00 meter
49 meter = 49.00 meter
50 meter = 50.00 meter