Omvandla Längd


Hur många meter är 1 inch?
1 inch
=
0.0254 meter
(utbyte inch och meter)
omvandla kalkylator
0.0254 X = ???

inch

Det inch (tum) är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 inch = 0.025400 meter
2 inch = 0.050800 meter
3 inch = 0.076200 meter
4 inch = 0.101600 meter
5 inch = 0.127000 meter
6 inch = 0.152400 meter
7 inch = 0.177800 meter
8 inch = 0.203200 meter
9 inch = 0.228600 meter
10 inch = 0.254000 meter
11 inch = 0.279400 meter
12 inch = 0.304800 meter
13 inch = 0.330200 meter
14 inch = 0.355600 meter
15 inch = 0.381000 meter
16 inch = 0.406400 meter
17 inch = 0.431800 meter
18 inch = 0.457200 meter
19 inch = 0.482600 meter
20 inch = 0.508000 meter
21 inch = 0.533400 meter
22 inch = 0.558800 meter
23 inch = 0.584200 meter
24 inch = 0.609600 meter
25 inch = 0.635000 meter
26 inch = 0.660400 meter
27 inch = 0.685800 meter
28 inch = 0.711200 meter
29 inch = 0.736600 meter
30 inch = 0.762000 meter
31 inch = 0.787400 meter
32 inch = 0.812800 meter
33 inch = 0.838200 meter
34 inch = 0.863600 meter
35 inch = 0.889000 meter
36 inch = 0.91 meter
37 inch = 0.94 meter
38 inch = 0.97 meter
39 inch = 0.99 meter
40 inch = 1.02 meter
41 inch = 1.04 meter
42 inch = 1.07 meter
43 inch = 1.09 meter
44 inch = 1.12 meter
45 inch = 1.14 meter
46 inch = 1.17 meter
47 inch = 1.19 meter
48 inch = 1.22 meter
49 inch = 1.24 meter
50 inch = 1.27 meter