Omvandla Längd


Hur många meter är 1 tum?
1 tum
=
0.0254 meter
(utbyte tum och meter)
omvandla kalkylator
0.0254 X = ???

tum

Det tum är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 tum = 0.025400 meter
2 tum = 0.050800 meter
3 tum = 0.076200 meter
4 tum = 0.101600 meter
5 tum = 0.127000 meter
6 tum = 0.152400 meter
7 tum = 0.177800 meter
8 tum = 0.203200 meter
9 tum = 0.228600 meter
10 tum = 0.254000 meter
11 tum = 0.279400 meter
12 tum = 0.304800 meter
13 tum = 0.330200 meter
14 tum = 0.355600 meter
15 tum = 0.381000 meter
16 tum = 0.406400 meter
17 tum = 0.431800 meter
18 tum = 0.457200 meter
19 tum = 0.482600 meter
20 tum = 0.508000 meter
21 tum = 0.533400 meter
22 tum = 0.558800 meter
23 tum = 0.584200 meter
24 tum = 0.609600 meter
25 tum = 0.635000 meter
26 tum = 0.660400 meter
27 tum = 0.685800 meter
28 tum = 0.711200 meter
29 tum = 0.736600 meter
30 tum = 0.762000 meter
31 tum = 0.787400 meter
32 tum = 0.812800 meter
33 tum = 0.838200 meter
34 tum = 0.863600 meter
35 tum = 0.889000 meter
36 tum = 0.91 meter
37 tum = 0.94 meter
38 tum = 0.97 meter
39 tum = 0.99 meter
40 tum = 1.02 meter
41 tum = 1.04 meter
42 tum = 1.07 meter
43 tum = 1.09 meter
44 tum = 1.12 meter
45 tum = 1.14 meter
46 tum = 1.17 meter
47 tum = 1.19 meter
48 tum = 1.22 meter
49 tum = 1.24 meter
50 tum = 1.27 meter