Omvandla Längd


Hur många centimeter är 1 tum?
1 tum
=
2.54 centimeter
(utbyte tum och centimeter)
omvandla kalkylator
2.54 X = ???

tum

Det tum är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 tum = 2.54 centimeter
2 tum = 5.08 centimeter
3 tum = 7.62 centimeter
4 tum = 10.16 centimeter
5 tum = 12.70 centimeter
6 tum = 15.24 centimeter
7 tum = 17.78 centimeter
8 tum = 20.32 centimeter
9 tum = 22.86 centimeter
10 tum = 25.40 centimeter
11 tum = 27.94 centimeter
12 tum = 30.48 centimeter
13 tum = 33.02 centimeter
14 tum = 35.56 centimeter
15 tum = 38.10 centimeter
16 tum = 40.64 centimeter
17 tum = 43.18 centimeter
18 tum = 45.72 centimeter
19 tum = 48.26 centimeter
20 tum = 50.80 centimeter
21 tum = 53.34 centimeter
22 tum = 55.88 centimeter
23 tum = 58.42 centimeter
24 tum = 60.96 centimeter
25 tum = 63.50 centimeter
26 tum = 66.04 centimeter
27 tum = 68.58 centimeter
28 tum = 71.12 centimeter
29 tum = 73.66 centimeter
30 tum = 76.20 centimeter
31 tum = 78.74 centimeter
32 tum = 81.28 centimeter
33 tum = 83.82 centimeter
34 tum = 86.36 centimeter
35 tum = 88.90 centimeter
36 tum = 91.44 centimeter
37 tum = 93.98 centimeter
38 tum = 96.52 centimeter
39 tum = 99.06 centimeter
40 tum = 101.60 centimeter
41 tum = 104.14 centimeter
42 tum = 106.68 centimeter
43 tum = 109.22 centimeter
44 tum = 111.76 centimeter
45 tum = 114.30 centimeter
46 tum = 116.84 centimeter
47 tum = 119.38 centimeter
48 tum = 121.92 centimeter
49 tum = 124.46 centimeter
50 tum = 127.00 centimeter