Omvandla Längd


Hur många kilometer är 1 tum?
1 tum
=
2.54E-5 kilometer
(utbyte tum och kilometer)
omvandla kalkylator
2.54E-5 X = ???

tum

Det tum är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 tum = 0.000025 kilometer
2 tum = 0.000051 kilometer
3 tum = 0.000076 kilometer
4 tum = 0.000102 kilometer
5 tum = 0.000127 kilometer
6 tum = 0.000152 kilometer
7 tum = 0.000178 kilometer
8 tum = 0.000203 kilometer
9 tum = 0.000229 kilometer
10 tum = 0.000254 kilometer
11 tum = 0.000279 kilometer
12 tum = 0.000305 kilometer
13 tum = 0.000330 kilometer
14 tum = 0.000356 kilometer
15 tum = 0.000381 kilometer
16 tum = 0.000406 kilometer
17 tum = 0.000432 kilometer
18 tum = 0.000457 kilometer
19 tum = 0.000483 kilometer
20 tum = 0.000508 kilometer
21 tum = 0.000533 kilometer
22 tum = 0.000559 kilometer
23 tum = 0.000584 kilometer
24 tum = 0.000610 kilometer
25 tum = 0.000635 kilometer
26 tum = 0.000660 kilometer
27 tum = 0.000686 kilometer
28 tum = 0.000711 kilometer
29 tum = 0.000737 kilometer
30 tum = 0.000762 kilometer
31 tum = 0.000787 kilometer
32 tum = 0.000813 kilometer
33 tum = 0.000838 kilometer
34 tum = 0.000864 kilometer
35 tum = 0.000889 kilometer
36 tum = 0.000914 kilometer
37 tum = 0.000940 kilometer
38 tum = 0.000965 kilometer
39 tum = 0.000991 kilometer
40 tum = 0.001016 kilometer
41 tum = 0.001041 kilometer
42 tum = 0.001067 kilometer
43 tum = 0.001092 kilometer
44 tum = 0.001118 kilometer
45 tum = 0.001143 kilometer
46 tum = 0.001168 kilometer
47 tum = 0.001194 kilometer
48 tum = 0.001219 kilometer
49 tum = 0.001245 kilometer
50 tum = 0.001270 kilometer