Omvandla Längd


Hur många kilometer är 1 yards?
1 yards
=
0.0009144 kilometer
(utbyte yards och kilometer)
omvandla kalkylator
0.0009144 X = ???

yards

Varvet är en engelsk mått på längd och definieras som exakt tre fot.

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 yards = 0.000914 kilometer
2 yards = 0.001829 kilometer
3 yards = 0.002743 kilometer
4 yards = 0.003658 kilometer
5 yards = 0.004572 kilometer
6 yards = 0.005486 kilometer
7 yards = 0.006401 kilometer
8 yards = 0.007315 kilometer
9 yards = 0.008230 kilometer
10 yards = 0.009144 kilometer
11 yards = 0.010058 kilometer
12 yards = 0.010973 kilometer
13 yards = 0.011887 kilometer
14 yards = 0.012802 kilometer
15 yards = 0.013716 kilometer
16 yards = 0.014630 kilometer
17 yards = 0.015545 kilometer
18 yards = 0.016459 kilometer
19 yards = 0.017374 kilometer
20 yards = 0.018288 kilometer
21 yards = 0.019202 kilometer
22 yards = 0.020117 kilometer
23 yards = 0.021031 kilometer
24 yards = 0.021946 kilometer
25 yards = 0.022860 kilometer
26 yards = 0.023774 kilometer
27 yards = 0.024689 kilometer
28 yards = 0.025603 kilometer
29 yards = 0.026518 kilometer
30 yards = 0.027432 kilometer
31 yards = 0.028346 kilometer
32 yards = 0.029261 kilometer
33 yards = 0.030175 kilometer
34 yards = 0.031090 kilometer
35 yards = 0.032004 kilometer
36 yards = 0.032918 kilometer
37 yards = 0.033833 kilometer
38 yards = 0.034747 kilometer
39 yards = 0.035662 kilometer
40 yards = 0.036576 kilometer
41 yards = 0.037490 kilometer
42 yards = 0.038405 kilometer
43 yards = 0.039319 kilometer
44 yards = 0.040234 kilometer
45 yards = 0.041148 kilometer
46 yards = 0.042062 kilometer
47 yards = 0.042977 kilometer
48 yards = 0.043891 kilometer
49 yards = 0.044806 kilometer
50 yards = 0.045720 kilometer