Omvandla Längd


Hur många dekameter är 1 yards?
1 yards
=
0.09144 dekameter
(utbyte yards och dekameter)
omvandla kalkylator
0.09144 X = ???

yards

Varvet är en engelsk mått på längd och definieras som exakt tre fot.

dekameter

Den DEKAMETER definieras 10 meter (deka = 10).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 yards = 0.091440 dekameter
2 yards = 0.182880 dekameter
3 yards = 0.274320 dekameter
4 yards = 0.365760 dekameter
5 yards = 0.457200 dekameter
6 yards = 0.548640 dekameter
7 yards = 0.640080 dekameter
8 yards = 0.731520 dekameter
9 yards = 0.822960 dekameter
10 yards = 0.91 dekameter
11 yards = 1.01 dekameter
12 yards = 1.10 dekameter
13 yards = 1.19 dekameter
14 yards = 1.28 dekameter
15 yards = 1.37 dekameter
16 yards = 1.46 dekameter
17 yards = 1.55 dekameter
18 yards = 1.65 dekameter
19 yards = 1.74 dekameter
20 yards = 1.83 dekameter
21 yards = 1.92 dekameter
22 yards = 2.01 dekameter
23 yards = 2.10 dekameter
24 yards = 2.19 dekameter
25 yards = 2.29 dekameter
26 yards = 2.38 dekameter
27 yards = 2.47 dekameter
28 yards = 2.56 dekameter
29 yards = 2.65 dekameter
30 yards = 2.74 dekameter
31 yards = 2.83 dekameter
32 yards = 2.93 dekameter
33 yards = 3.02 dekameter
34 yards = 3.11 dekameter
35 yards = 3.20 dekameter
36 yards = 3.29 dekameter
37 yards = 3.38 dekameter
38 yards = 3.47 dekameter
39 yards = 3.57 dekameter
40 yards = 3.66 dekameter
41 yards = 3.75 dekameter
42 yards = 3.84 dekameter
43 yards = 3.93 dekameter
44 yards = 4.02 dekameter
45 yards = 4.11 dekameter
46 yards = 4.21 dekameter
47 yards = 4.30 dekameter
48 yards = 4.39 dekameter
49 yards = 4.48 dekameter
50 yards = 4.57 dekameter