Omvandla Längd


Hur många decimeter är 1 yards?
1 yards
=
9.144 decimeter
(utbyte yards och decimeter)
omvandla kalkylator
9.144 X = ???

yards

Varvet är en engelsk mått på längd och definieras som exakt tre fot.

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 yards = 9.14 decimeter
2 yards = 18.29 decimeter
3 yards = 27.43 decimeter
4 yards = 36.58 decimeter
5 yards = 45.72 decimeter
6 yards = 54.86 decimeter
7 yards = 64.01 decimeter
8 yards = 73.15 decimeter
9 yards = 82.30 decimeter
10 yards = 91.44 decimeter
11 yards = 100.58 decimeter
12 yards = 109.73 decimeter
13 yards = 118.87 decimeter
14 yards = 128.02 decimeter
15 yards = 137.16 decimeter
16 yards = 146.30 decimeter
17 yards = 155.45 decimeter
18 yards = 164.59 decimeter
19 yards = 173.74 decimeter
20 yards = 182.88 decimeter
21 yards = 192.02 decimeter
22 yards = 201.17 decimeter
23 yards = 210.31 decimeter
24 yards = 219.46 decimeter
25 yards = 228.60 decimeter
26 yards = 237.74 decimeter
27 yards = 246.89 decimeter
28 yards = 256.03 decimeter
29 yards = 265.18 decimeter
30 yards = 274.32 decimeter
31 yards = 283.46 decimeter
32 yards = 292.61 decimeter
33 yards = 301.75 decimeter
34 yards = 310.90 decimeter
35 yards = 320.04 decimeter
36 yards = 329.18 decimeter
37 yards = 338.33 decimeter
38 yards = 347.47 decimeter
39 yards = 356.62 decimeter
40 yards = 365.76 decimeter
41 yards = 374.90 decimeter
42 yards = 384.05 decimeter
43 yards = 393.19 decimeter
44 yards = 402.34 decimeter
45 yards = 411.48 decimeter
46 yards = 420.62 decimeter
47 yards = 429.77 decimeter
48 yards = 438.91 decimeter
49 yards = 448.06 decimeter
50 yards = 457.20 decimeter