Omvandla Längd


Hur många decimeter är 1 decimeter?
1 decimeter
=
1 decimeter
(utbyte decimeter och decimeter)
omvandla kalkylator
1 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 1.00 decimeter
2 decimeter = 2.00 decimeter
3 decimeter = 3.00 decimeter
4 decimeter = 4.00 decimeter
5 decimeter = 5.00 decimeter
6 decimeter = 6.00 decimeter
7 decimeter = 7.00 decimeter
8 decimeter = 8.00 decimeter
9 decimeter = 9.00 decimeter
10 decimeter = 10.00 decimeter
11 decimeter = 11.00 decimeter
12 decimeter = 12.00 decimeter
13 decimeter = 13.00 decimeter
14 decimeter = 14.00 decimeter
15 decimeter = 15.00 decimeter
16 decimeter = 16.00 decimeter
17 decimeter = 17.00 decimeter
18 decimeter = 18.00 decimeter
19 decimeter = 19.00 decimeter
20 decimeter = 20.00 decimeter
21 decimeter = 21.00 decimeter
22 decimeter = 22.00 decimeter
23 decimeter = 23.00 decimeter
24 decimeter = 24.00 decimeter
25 decimeter = 25.00 decimeter
26 decimeter = 26.00 decimeter
27 decimeter = 27.00 decimeter
28 decimeter = 28.00 decimeter
29 decimeter = 29.00 decimeter
30 decimeter = 30.00 decimeter
31 decimeter = 31.00 decimeter
32 decimeter = 32.00 decimeter
33 decimeter = 33.00 decimeter
34 decimeter = 34.00 decimeter
35 decimeter = 35.00 decimeter
36 decimeter = 36.00 decimeter
37 decimeter = 37.00 decimeter
38 decimeter = 38.00 decimeter
39 decimeter = 39.00 decimeter
40 decimeter = 40.00 decimeter
41 decimeter = 41.00 decimeter
42 decimeter = 42.00 decimeter
43 decimeter = 43.00 decimeter
44 decimeter = 44.00 decimeter
45 decimeter = 45.00 decimeter
46 decimeter = 46.00 decimeter
47 decimeter = 47.00 decimeter
48 decimeter = 48.00 decimeter
49 decimeter = 49.00 decimeter
50 decimeter = 50.00 decimeter