Omvandla Längd


Hur många mil är 1 decimeter?
1 decimeter
=
6.2138818119679E-5 mil
(utbyte decimeter och mil)
omvandla kalkylator
6.2138818119679E-5 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

mil

Milen (mil) är inte standard längd storlek, men används fortfarande i Storbritannien torka och USA Också i friidrott är fortfarande den traditionella mil kör. (Obs! milen (eller land mil) är inte att förväxla med den sjömil!
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 0.000062 mil
2 decimeter = 0.000124 mil
3 decimeter = 0.000186 mil
4 decimeter = 0.000249 mil
5 decimeter = 0.000311 mil
6 decimeter = 0.000373 mil
7 decimeter = 0.000435 mil
8 decimeter = 0.000497 mil
9 decimeter = 0.000559 mil
10 decimeter = 0.000621 mil
11 decimeter = 0.000684 mil
12 decimeter = 0.000746 mil
13 decimeter = 0.000808 mil
14 decimeter = 0.000870 mil
15 decimeter = 0.000932 mil
16 decimeter = 0.000994 mil
17 decimeter = 0.001056 mil
18 decimeter = 0.001118 mil
19 decimeter = 0.001181 mil
20 decimeter = 0.001243 mil
21 decimeter = 0.001305 mil
22 decimeter = 0.001367 mil
23 decimeter = 0.001429 mil
24 decimeter = 0.001491 mil
25 decimeter = 0.001553 mil
26 decimeter = 0.001616 mil
27 decimeter = 0.001678 mil
28 decimeter = 0.001740 mil
29 decimeter = 0.001802 mil
30 decimeter = 0.001864 mil
31 decimeter = 0.001926 mil
32 decimeter = 0.001988 mil
33 decimeter = 0.002051 mil
34 decimeter = 0.002113 mil
35 decimeter = 0.002175 mil
36 decimeter = 0.002237 mil
37 decimeter = 0.002299 mil
38 decimeter = 0.002361 mil
39 decimeter = 0.002423 mil
40 decimeter = 0.002486 mil
41 decimeter = 0.002548 mil
42 decimeter = 0.002610 mil
43 decimeter = 0.002672 mil
44 decimeter = 0.002734 mil
45 decimeter = 0.002796 mil
46 decimeter = 0.002858 mil
47 decimeter = 0.002921 mil
48 decimeter = 0.002983 mil
49 decimeter = 0.003045 mil
50 decimeter = 0.003107 mil