Omvandla Längd


Hur många millimeter är 1 decimeter?
1 decimeter
=
100 millimeter
(utbyte decimeter och millimeter)
omvandla kalkylator
100 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 100.00 millimeter
2 decimeter = 200.00 millimeter
3 decimeter = 300.00 millimeter
4 decimeter = 400.00 millimeter
5 decimeter = 500.00 millimeter
6 decimeter = 600.00 millimeter
7 decimeter = 700.00 millimeter
8 decimeter = 800.00 millimeter
9 decimeter = 900.00 millimeter
10 decimeter = 1,000.00 millimeter
11 decimeter = 1,100.00 millimeter
12 decimeter = 1,200.00 millimeter
13 decimeter = 1,300.00 millimeter
14 decimeter = 1,400.00 millimeter
15 decimeter = 1,500.00 millimeter
16 decimeter = 1,600.00 millimeter
17 decimeter = 1,700.00 millimeter
18 decimeter = 1,800.00 millimeter
19 decimeter = 1,900.00 millimeter
20 decimeter = 2,000.00 millimeter
21 decimeter = 2,100.00 millimeter
22 decimeter = 2,200.00 millimeter
23 decimeter = 2,300.00 millimeter
24 decimeter = 2,400.00 millimeter
25 decimeter = 2,500.00 millimeter
26 decimeter = 2,600.00 millimeter
27 decimeter = 2,700.00 millimeter
28 decimeter = 2,800.00 millimeter
29 decimeter = 2,900.00 millimeter
30 decimeter = 3,000.00 millimeter
31 decimeter = 3,100.00 millimeter
32 decimeter = 3,200.00 millimeter
33 decimeter = 3,300.00 millimeter
34 decimeter = 3,400.00 millimeter
35 decimeter = 3,500.00 millimeter
36 decimeter = 3,600.00 millimeter
37 decimeter = 3,700.00 millimeter
38 decimeter = 3,800.00 millimeter
39 decimeter = 3,900.00 millimeter
40 decimeter = 4,000.00 millimeter
41 decimeter = 4,100.00 millimeter
42 decimeter = 4,200.00 millimeter
43 decimeter = 4,300.00 millimeter
44 decimeter = 4,400.00 millimeter
45 decimeter = 4,500.00 millimeter
46 decimeter = 4,600.00 millimeter
47 decimeter = 4,700.00 millimeter
48 decimeter = 4,800.00 millimeter
49 decimeter = 4,900.00 millimeter
50 decimeter = 5,000.00 millimeter