Omvandla Längd


Hur många millimeter är 1 centimeter?
1 centimeter
=
10 millimeter
(utbyte centimeter och millimeter)
omvandla kalkylator
10 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 10.00 millimeter
2 centimeter = 20.00 millimeter
3 centimeter = 30.00 millimeter
4 centimeter = 40.00 millimeter
5 centimeter = 50.00 millimeter
6 centimeter = 60.00 millimeter
7 centimeter = 70.00 millimeter
8 centimeter = 80.00 millimeter
9 centimeter = 90.00 millimeter
10 centimeter = 100.00 millimeter
11 centimeter = 110.00 millimeter
12 centimeter = 120.00 millimeter
13 centimeter = 130.00 millimeter
14 centimeter = 140.00 millimeter
15 centimeter = 150.00 millimeter
16 centimeter = 160.00 millimeter
17 centimeter = 170.00 millimeter
18 centimeter = 180.00 millimeter
19 centimeter = 190.00 millimeter
20 centimeter = 200.00 millimeter
21 centimeter = 210.00 millimeter
22 centimeter = 220.00 millimeter
23 centimeter = 230.00 millimeter
24 centimeter = 240.00 millimeter
25 centimeter = 250.00 millimeter
26 centimeter = 260.00 millimeter
27 centimeter = 270.00 millimeter
28 centimeter = 280.00 millimeter
29 centimeter = 290.00 millimeter
30 centimeter = 300.00 millimeter
31 centimeter = 310.00 millimeter
32 centimeter = 320.00 millimeter
33 centimeter = 330.00 millimeter
34 centimeter = 340.00 millimeter
35 centimeter = 350.00 millimeter
36 centimeter = 360.00 millimeter
37 centimeter = 370.00 millimeter
38 centimeter = 380.00 millimeter
39 centimeter = 390.00 millimeter
40 centimeter = 400.00 millimeter
41 centimeter = 410.00 millimeter
42 centimeter = 420.00 millimeter
43 centimeter = 430.00 millimeter
44 centimeter = 440.00 millimeter
45 centimeter = 450.00 millimeter
46 centimeter = 460.00 millimeter
47 centimeter = 470.00 millimeter
48 centimeter = 480.00 millimeter
49 centimeter = 490.00 millimeter
50 centimeter = 500.00 millimeter