Omvandla Längd


Hur många inch är 1 centimeter?
1 centimeter
=
0.39370078740157 inch
(utbyte centimeter och inch)
omvandla kalkylator
0.39370078740157 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

inch

Det inch (tum) är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 0.393701 inch
2 centimeter = 0.787402 inch
3 centimeter = 1.18 inch
4 centimeter = 1.57 inch
5 centimeter = 1.97 inch
6 centimeter = 2.36 inch
7 centimeter = 2.76 inch
8 centimeter = 3.15 inch
9 centimeter = 3.54 inch
10 centimeter = 3.94 inch
11 centimeter = 4.33 inch
12 centimeter = 4.72 inch
13 centimeter = 5.12 inch
14 centimeter = 5.51 inch
15 centimeter = 5.91 inch
16 centimeter = 6.30 inch
17 centimeter = 6.69 inch
18 centimeter = 7.09 inch
19 centimeter = 7.48 inch
20 centimeter = 7.87 inch
21 centimeter = 8.27 inch
22 centimeter = 8.66 inch
23 centimeter = 9.06 inch
24 centimeter = 9.45 inch
25 centimeter = 9.84 inch
26 centimeter = 10.24 inch
27 centimeter = 10.63 inch
28 centimeter = 11.02 inch
29 centimeter = 11.42 inch
30 centimeter = 11.81 inch
31 centimeter = 12.20 inch
32 centimeter = 12.60 inch
33 centimeter = 12.99 inch
34 centimeter = 13.39 inch
35 centimeter = 13.78 inch
36 centimeter = 14.17 inch
37 centimeter = 14.57 inch
38 centimeter = 14.96 inch
39 centimeter = 15.35 inch
40 centimeter = 15.75 inch
41 centimeter = 16.14 inch
42 centimeter = 16.54 inch
43 centimeter = 16.93 inch
44 centimeter = 17.32 inch
45 centimeter = 17.72 inch
46 centimeter = 18.11 inch
47 centimeter = 18.50 inch
48 centimeter = 18.90 inch
49 centimeter = 19.29 inch
50 centimeter = 19.69 inch