Omvandla Längd


Hur många inch är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.039370078740157 inch
(utbyte millimeter och inch)
omvandla kalkylator
0.039370078740157 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

inch

Det inch (tum) är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.039370 inch
2 millimeter = 0.078740 inch
3 millimeter = 0.118110 inch
4 millimeter = 0.157480 inch
5 millimeter = 0.196850 inch
6 millimeter = 0.236220 inch
7 millimeter = 0.275591 inch
8 millimeter = 0.314961 inch
9 millimeter = 0.354331 inch
10 millimeter = 0.393701 inch
11 millimeter = 0.433071 inch
12 millimeter = 0.472441 inch
13 millimeter = 0.511811 inch
14 millimeter = 0.551181 inch
15 millimeter = 0.590551 inch
16 millimeter = 0.629921 inch
17 millimeter = 0.669291 inch
18 millimeter = 0.708661 inch
19 millimeter = 0.748031 inch
20 millimeter = 0.787402 inch
21 millimeter = 0.826772 inch
22 millimeter = 0.866142 inch
23 millimeter = 0.91 inch
24 millimeter = 0.94 inch
25 millimeter = 0.98 inch
26 millimeter = 1.02 inch
27 millimeter = 1.06 inch
28 millimeter = 1.10 inch
29 millimeter = 1.14 inch
30 millimeter = 1.18 inch
31 millimeter = 1.22 inch
32 millimeter = 1.26 inch
33 millimeter = 1.30 inch
34 millimeter = 1.34 inch
35 millimeter = 1.38 inch
36 millimeter = 1.42 inch
37 millimeter = 1.46 inch
38 millimeter = 1.50 inch
39 millimeter = 1.54 inch
40 millimeter = 1.57 inch
41 millimeter = 1.61 inch
42 millimeter = 1.65 inch
43 millimeter = 1.69 inch
44 millimeter = 1.73 inch
45 millimeter = 1.77 inch
46 millimeter = 1.81 inch
47 millimeter = 1.85 inch
48 millimeter = 1.89 inch
49 millimeter = 1.93 inch
50 millimeter = 1.97 inch