Omvandla Längd


Hur många kilometer är 1 millimeter?
1 millimeter
=
1.0E-6 kilometer
(utbyte millimeter och kilometer)
omvandla kalkylator
1.0E-6 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.000001 kilometer
2 millimeter = 0.000002 kilometer
3 millimeter = 0.000003 kilometer
4 millimeter = 0.000004 kilometer
5 millimeter = 0.000005 kilometer
6 millimeter = 0.000006 kilometer
7 millimeter = 0.000007 kilometer
8 millimeter = 0.000008 kilometer
9 millimeter = 0.000009 kilometer
10 millimeter = 0.000010 kilometer
11 millimeter = 0.000011 kilometer
12 millimeter = 0.000012 kilometer
13 millimeter = 0.000013 kilometer
14 millimeter = 0.000014 kilometer
15 millimeter = 0.000015 kilometer
16 millimeter = 0.000016 kilometer
17 millimeter = 0.000017 kilometer
18 millimeter = 0.000018 kilometer
19 millimeter = 0.000019 kilometer
20 millimeter = 0.000020 kilometer
21 millimeter = 0.000021 kilometer
22 millimeter = 0.000022 kilometer
23 millimeter = 0.000023 kilometer
24 millimeter = 0.000024 kilometer
25 millimeter = 0.000025 kilometer
26 millimeter = 0.000026 kilometer
27 millimeter = 0.000027 kilometer
28 millimeter = 0.000028 kilometer
29 millimeter = 0.000029 kilometer
30 millimeter = 0.000030 kilometer
31 millimeter = 0.000031 kilometer
32 millimeter = 0.000032 kilometer
33 millimeter = 0.000033 kilometer
34 millimeter = 0.000034 kilometer
35 millimeter = 0.000035 kilometer
36 millimeter = 0.000036 kilometer
37 millimeter = 0.000037 kilometer
38 millimeter = 0.000038 kilometer
39 millimeter = 0.000039 kilometer
40 millimeter = 0.000040 kilometer
41 millimeter = 0.000041 kilometer
42 millimeter = 0.000042 kilometer
43 millimeter = 0.000043 kilometer
44 millimeter = 0.000044 kilometer
45 millimeter = 0.000045 kilometer
46 millimeter = 0.000046 kilometer
47 millimeter = 0.000047 kilometer
48 millimeter = 0.000048 kilometer
49 millimeter = 0.000049 kilometer
50 millimeter = 0.000050 kilometer