Omvandla Längd


Hur många fot är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.0032808398950131 fot
(utbyte millimeter och fot)
omvandla kalkylator
0.0032808398950131 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

fot

Den fot (EN: foot, feet) definieras som 12 inches. Tidigare hänvisats foten till längden på en mänsklig fot (genomsnitt). Åtgärden föll i glömska med tillkomsten av det metriska systemet. I England (och engelsktalande länder) fortsatte den gamla seden systemet mycket längre existerar. Om man nu talar om en fot, är därför vanligen menas en engelsk fot.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.003281 fot
2 millimeter = 0.006562 fot
3 millimeter = 0.009843 fot
4 millimeter = 0.013123 fot
5 millimeter = 0.016404 fot
6 millimeter = 0.019685 fot
7 millimeter = 0.022966 fot
8 millimeter = 0.026247 fot
9 millimeter = 0.029528 fot
10 millimeter = 0.032808 fot
11 millimeter = 0.036089 fot
12 millimeter = 0.039370 fot
13 millimeter = 0.042651 fot
14 millimeter = 0.045932 fot
15 millimeter = 0.049213 fot
16 millimeter = 0.052493 fot
17 millimeter = 0.055774 fot
18 millimeter = 0.059055 fot
19 millimeter = 0.062336 fot
20 millimeter = 0.065617 fot
21 millimeter = 0.068898 fot
22 millimeter = 0.072178 fot
23 millimeter = 0.075459 fot
24 millimeter = 0.078740 fot
25 millimeter = 0.082021 fot
26 millimeter = 0.085302 fot
27 millimeter = 0.088583 fot
28 millimeter = 0.091864 fot
29 millimeter = 0.095144 fot
30 millimeter = 0.098425 fot
31 millimeter = 0.101706 fot
32 millimeter = 0.104987 fot
33 millimeter = 0.108268 fot
34 millimeter = 0.111549 fot
35 millimeter = 0.114829 fot
36 millimeter = 0.118110 fot
37 millimeter = 0.121391 fot
38 millimeter = 0.124672 fot
39 millimeter = 0.127953 fot
40 millimeter = 0.131234 fot
41 millimeter = 0.134514 fot
42 millimeter = 0.137795 fot
43 millimeter = 0.141076 fot
44 millimeter = 0.144357 fot
45 millimeter = 0.147638 fot
46 millimeter = 0.150919 fot
47 millimeter = 0.154199 fot
48 millimeter = 0.157480 fot
49 millimeter = 0.160761 fot
50 millimeter = 0.164042 fot