Omvandla Längd


Hur många decimeter är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.01 decimeter
(utbyte millimeter och decimeter)
omvandla kalkylator
0.01 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.010000 decimeter
2 millimeter = 0.020000 decimeter
3 millimeter = 0.030000 decimeter
4 millimeter = 0.040000 decimeter
5 millimeter = 0.050000 decimeter
6 millimeter = 0.060000 decimeter
7 millimeter = 0.070000 decimeter
8 millimeter = 0.080000 decimeter
9 millimeter = 0.090000 decimeter
10 millimeter = 0.100000 decimeter
11 millimeter = 0.110000 decimeter
12 millimeter = 0.120000 decimeter
13 millimeter = 0.130000 decimeter
14 millimeter = 0.140000 decimeter
15 millimeter = 0.150000 decimeter
16 millimeter = 0.160000 decimeter
17 millimeter = 0.170000 decimeter
18 millimeter = 0.180000 decimeter
19 millimeter = 0.190000 decimeter
20 millimeter = 0.200000 decimeter
21 millimeter = 0.210000 decimeter
22 millimeter = 0.220000 decimeter
23 millimeter = 0.230000 decimeter
24 millimeter = 0.240000 decimeter
25 millimeter = 0.250000 decimeter
26 millimeter = 0.260000 decimeter
27 millimeter = 0.270000 decimeter
28 millimeter = 0.280000 decimeter
29 millimeter = 0.290000 decimeter
30 millimeter = 0.300000 decimeter
31 millimeter = 0.310000 decimeter
32 millimeter = 0.320000 decimeter
33 millimeter = 0.330000 decimeter
34 millimeter = 0.340000 decimeter
35 millimeter = 0.350000 decimeter
36 millimeter = 0.360000 decimeter
37 millimeter = 0.370000 decimeter
38 millimeter = 0.380000 decimeter
39 millimeter = 0.390000 decimeter
40 millimeter = 0.400000 decimeter
41 millimeter = 0.410000 decimeter
42 millimeter = 0.420000 decimeter
43 millimeter = 0.430000 decimeter
44 millimeter = 0.440000 decimeter
45 millimeter = 0.450000 decimeter
46 millimeter = 0.460000 decimeter
47 millimeter = 0.470000 decimeter
48 millimeter = 0.480000 decimeter
49 millimeter = 0.490000 decimeter
50 millimeter = 0.500000 decimeter