Omvandla Längd


Hur många decimeter är 1 sjömil?
1 sjömil
=
18520 decimeter
(utbyte sjömil och decimeter)
omvandla kalkylator
18520 X = ???

sjömil

Den nautiska mil är inte att förväxla med de (på land) miles. Den nautiska mil är exakt lika med 1852 meter. Som namnet antyder, nu nautiska främst inom sjöfarten.

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 sjömil = 18,520.00 decimeter
2 sjömil = 37,040.00 decimeter
3 sjömil = 55,560.00 decimeter
4 sjömil = 74,080.00 decimeter
5 sjömil = 92,600.00 decimeter
6 sjömil = 111,120.00 decimeter
7 sjömil = 129,640.00 decimeter
8 sjömil = 148,160.00 decimeter
9 sjömil = 166,680.00 decimeter
10 sjömil = 185,200.00 decimeter
11 sjömil = 203,720.00 decimeter
12 sjömil = 222,240.00 decimeter
13 sjömil = 240,760.00 decimeter
14 sjömil = 259,280.00 decimeter
15 sjömil = 277,800.00 decimeter
16 sjömil = 296,320.00 decimeter
17 sjömil = 314,840.00 decimeter
18 sjömil = 333,360.00 decimeter
19 sjömil = 351,880.00 decimeter
20 sjömil = 370,400.00 decimeter
21 sjömil = 388,920.00 decimeter
22 sjömil = 407,440.00 decimeter
23 sjömil = 425,960.00 decimeter
24 sjömil = 444,480.00 decimeter
25 sjömil = 463,000.00 decimeter
26 sjömil = 481,520.00 decimeter
27 sjömil = 500,040.00 decimeter
28 sjömil = 518,560.00 decimeter
29 sjömil = 537,080.00 decimeter
30 sjömil = 555,600.00 decimeter
31 sjömil = 574,120.00 decimeter
32 sjömil = 592,640.00 decimeter
33 sjömil = 611,160.00 decimeter
34 sjömil = 629,680.00 decimeter
35 sjömil = 648,200.00 decimeter
36 sjömil = 666,720.00 decimeter
37 sjömil = 685,240.00 decimeter
38 sjömil = 703,760.00 decimeter
39 sjömil = 722,280.00 decimeter
40 sjömil = 740,800.00 decimeter
41 sjömil = 759,320.00 decimeter
42 sjömil = 777,840.00 decimeter
43 sjömil = 796,360.00 decimeter
44 sjömil = 814,880.00 decimeter
45 sjömil = 833,400.00 decimeter
46 sjömil = 851,920.00 decimeter
47 sjömil = 870,440.00 decimeter
48 sjömil = 888,960.00 decimeter
49 sjömil = 907,480.00 decimeter
50 sjömil = 926,000.00 decimeter