Omvandla Längd


Hur många meter är 1 sjömil?
1 sjömil
=
1852 meter
(utbyte sjömil och meter)
omvandla kalkylator
1852 X = ???

sjömil

Den nautiska mil är inte att förväxla med de (på land) miles. Den nautiska mil är exakt lika med 1852 meter. Som namnet antyder, nu nautiska främst inom sjöfarten.

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 sjömil = 1,852.00 meter
2 sjömil = 3,704.00 meter
3 sjömil = 5,556.00 meter
4 sjömil = 7,408.00 meter
5 sjömil = 9,260.00 meter
6 sjömil = 11,112.00 meter
7 sjömil = 12,964.00 meter
8 sjömil = 14,816.00 meter
9 sjömil = 16,668.00 meter
10 sjömil = 18,520.00 meter
11 sjömil = 20,372.00 meter
12 sjömil = 22,224.00 meter
13 sjömil = 24,076.00 meter
14 sjömil = 25,928.00 meter
15 sjömil = 27,780.00 meter
16 sjömil = 29,632.00 meter
17 sjömil = 31,484.00 meter
18 sjömil = 33,336.00 meter
19 sjömil = 35,188.00 meter
20 sjömil = 37,040.00 meter
21 sjömil = 38,892.00 meter
22 sjömil = 40,744.00 meter
23 sjömil = 42,596.00 meter
24 sjömil = 44,448.00 meter
25 sjömil = 46,300.00 meter
26 sjömil = 48,152.00 meter
27 sjömil = 50,004.00 meter
28 sjömil = 51,856.00 meter
29 sjömil = 53,708.00 meter
30 sjömil = 55,560.00 meter
31 sjömil = 57,412.00 meter
32 sjömil = 59,264.00 meter
33 sjömil = 61,116.00 meter
34 sjömil = 62,968.00 meter
35 sjömil = 64,820.00 meter
36 sjömil = 66,672.00 meter
37 sjömil = 68,524.00 meter
38 sjömil = 70,376.00 meter
39 sjömil = 72,228.00 meter
40 sjömil = 74,080.00 meter
41 sjömil = 75,932.00 meter
42 sjömil = 77,784.00 meter
43 sjömil = 79,636.00 meter
44 sjömil = 81,488.00 meter
45 sjömil = 83,340.00 meter
46 sjömil = 85,192.00 meter
47 sjömil = 87,044.00 meter
48 sjömil = 88,896.00 meter
49 sjömil = 90,748.00 meter
50 sjömil = 92,600.00 meter