Omvandla Längd


Hur många meter är 1 millimeter?
1 millimeter
=
0.001 meter
(utbyte millimeter och meter)
omvandla kalkylator
0.001 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

meter

Meter (m) är den internationella standarden för längd. ursprung specifikt meter definierades som 1/40.000.000 av omkretsen av jorden, men sedan 1983, definierad som avståndet ljuset färdas i 1/299 792 458 sekunder test. Meter är en basenhet och ligger till grund för det metriska systemet. Härrör direkt från meter: kvadratmeter och kubikmeter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.001000 meter
2 millimeter = 0.002000 meter
3 millimeter = 0.003000 meter
4 millimeter = 0.004000 meter
5 millimeter = 0.005000 meter
6 millimeter = 0.006000 meter
7 millimeter = 0.007000 meter
8 millimeter = 0.008000 meter
9 millimeter = 0.009000 meter
10 millimeter = 0.010000 meter
11 millimeter = 0.011000 meter
12 millimeter = 0.012000 meter
13 millimeter = 0.013000 meter
14 millimeter = 0.014000 meter
15 millimeter = 0.015000 meter
16 millimeter = 0.016000 meter
17 millimeter = 0.017000 meter
18 millimeter = 0.018000 meter
19 millimeter = 0.019000 meter
20 millimeter = 0.020000 meter
21 millimeter = 0.021000 meter
22 millimeter = 0.022000 meter
23 millimeter = 0.023000 meter
24 millimeter = 0.024000 meter
25 millimeter = 0.025000 meter
26 millimeter = 0.026000 meter
27 millimeter = 0.027000 meter
28 millimeter = 0.028000 meter
29 millimeter = 0.029000 meter
30 millimeter = 0.030000 meter
31 millimeter = 0.031000 meter
32 millimeter = 0.032000 meter
33 millimeter = 0.033000 meter
34 millimeter = 0.034000 meter
35 millimeter = 0.035000 meter
36 millimeter = 0.036000 meter
37 millimeter = 0.037000 meter
38 millimeter = 0.038000 meter
39 millimeter = 0.039000 meter
40 millimeter = 0.040000 meter
41 millimeter = 0.041000 meter
42 millimeter = 0.042000 meter
43 millimeter = 0.043000 meter
44 millimeter = 0.044000 meter
45 millimeter = 0.045000 meter
46 millimeter = 0.046000 meter
47 millimeter = 0.047000 meter
48 millimeter = 0.048000 meter
49 millimeter = 0.049000 meter
50 millimeter = 0.050000 meter