Omvandla Längd


Hur många sjömil är 1 millimeter?
1 millimeter
=
5.3995680345572E-7 sjömil
(utbyte millimeter och sjömil)
omvandla kalkylator
5.3995680345572E-7 X = ???

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.

sjömil

Den nautiska mil är inte att förväxla med de (på land) miles. Den nautiska mil är exakt lika med 1852 meter. Som namnet antyder, nu nautiska främst inom sjöfarten.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 millimeter = 0.000001 sjömil
2 millimeter = 0.000001 sjömil
3 millimeter = 0.000002 sjömil
4 millimeter = 0.000002 sjömil
5 millimeter = 0.000003 sjömil
6 millimeter = 0.000003 sjömil
7 millimeter = 0.000004 sjömil
8 millimeter = 0.000004 sjömil
9 millimeter = 0.000005 sjömil
10 millimeter = 0.000005 sjömil
11 millimeter = 0.000006 sjömil
12 millimeter = 0.000006 sjömil
13 millimeter = 0.000007 sjömil
14 millimeter = 0.000008 sjömil
15 millimeter = 0.000008 sjömil
16 millimeter = 0.000009 sjömil
17 millimeter = 0.000009 sjömil
18 millimeter = 0.000010 sjömil
19 millimeter = 0.000010 sjömil
20 millimeter = 0.000011 sjömil
21 millimeter = 0.000011 sjömil
22 millimeter = 0.000012 sjömil
23 millimeter = 0.000012 sjömil
24 millimeter = 0.000013 sjömil
25 millimeter = 0.000013 sjömil
26 millimeter = 0.000014 sjömil
27 millimeter = 0.000015 sjömil
28 millimeter = 0.000015 sjömil
29 millimeter = 0.000016 sjömil
30 millimeter = 0.000016 sjömil
31 millimeter = 0.000017 sjömil
32 millimeter = 0.000017 sjömil
33 millimeter = 0.000018 sjömil
34 millimeter = 0.000018 sjömil
35 millimeter = 0.000019 sjömil
36 millimeter = 0.000019 sjömil
37 millimeter = 0.000020 sjömil
38 millimeter = 0.000021 sjömil
39 millimeter = 0.000021 sjömil
40 millimeter = 0.000022 sjömil
41 millimeter = 0.000022 sjömil
42 millimeter = 0.000023 sjömil
43 millimeter = 0.000023 sjömil
44 millimeter = 0.000024 sjömil
45 millimeter = 0.000024 sjömil
46 millimeter = 0.000025 sjömil
47 millimeter = 0.000025 sjömil
48 millimeter = 0.000026 sjömil
49 millimeter = 0.000026 sjömil
50 millimeter = 0.000027 sjömil