Omvandla Längd


Hur många sjömil är 1 kilometer?
1 kilometer
=
0.53995680345572 sjömil
(utbyte kilometer och sjömil)
omvandla kalkylator
0.53995680345572 X = ???

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.

sjömil

Den nautiska mil är inte att förväxla med de (på land) miles. Den nautiska mil är exakt lika med 1852 meter. Som namnet antyder, nu nautiska främst inom sjöfarten.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 kilometer = 0.539957 sjömil
2 kilometer = 1.08 sjömil
3 kilometer = 1.62 sjömil
4 kilometer = 2.16 sjömil
5 kilometer = 2.70 sjömil
6 kilometer = 3.24 sjömil
7 kilometer = 3.78 sjömil
8 kilometer = 4.32 sjömil
9 kilometer = 4.86 sjömil
10 kilometer = 5.40 sjömil
11 kilometer = 5.94 sjömil
12 kilometer = 6.48 sjömil
13 kilometer = 7.02 sjömil
14 kilometer = 7.56 sjömil
15 kilometer = 8.10 sjömil
16 kilometer = 8.64 sjömil
17 kilometer = 9.18 sjömil
18 kilometer = 9.72 sjömil
19 kilometer = 10.26 sjömil
20 kilometer = 10.80 sjömil
21 kilometer = 11.34 sjömil
22 kilometer = 11.88 sjömil
23 kilometer = 12.42 sjömil
24 kilometer = 12.96 sjömil
25 kilometer = 13.50 sjömil
26 kilometer = 14.04 sjömil
27 kilometer = 14.58 sjömil
28 kilometer = 15.12 sjömil
29 kilometer = 15.66 sjömil
30 kilometer = 16.20 sjömil
31 kilometer = 16.74 sjömil
32 kilometer = 17.28 sjömil
33 kilometer = 17.82 sjömil
34 kilometer = 18.36 sjömil
35 kilometer = 18.90 sjömil
36 kilometer = 19.44 sjömil
37 kilometer = 19.98 sjömil
38 kilometer = 20.52 sjömil
39 kilometer = 21.06 sjömil
40 kilometer = 21.60 sjömil
41 kilometer = 22.14 sjömil
42 kilometer = 22.68 sjömil
43 kilometer = 23.22 sjömil
44 kilometer = 23.76 sjömil
45 kilometer = 24.30 sjömil
46 kilometer = 24.84 sjömil
47 kilometer = 25.38 sjömil
48 kilometer = 25.92 sjömil
49 kilometer = 26.46 sjömil
50 kilometer = 27.00 sjömil