Omvandla Längd


Hur många sjömil är 1 centimeter?
1 centimeter
=
5.3995680345572E-6 sjömil
(utbyte centimeter och sjömil)
omvandla kalkylator
5.3995680345572E-6 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

sjömil

Den nautiska mil är inte att förväxla med de (på land) miles. Den nautiska mil är exakt lika med 1852 meter. Som namnet antyder, nu nautiska främst inom sjöfarten.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 0.000005 sjömil
2 centimeter = 0.000011 sjömil
3 centimeter = 0.000016 sjömil
4 centimeter = 0.000022 sjömil
5 centimeter = 0.000027 sjömil
6 centimeter = 0.000032 sjömil
7 centimeter = 0.000038 sjömil
8 centimeter = 0.000043 sjömil
9 centimeter = 0.000049 sjömil
10 centimeter = 0.000054 sjömil
11 centimeter = 0.000059 sjömil
12 centimeter = 0.000065 sjömil
13 centimeter = 0.000070 sjömil
14 centimeter = 0.000076 sjömil
15 centimeter = 0.000081 sjömil
16 centimeter = 0.000086 sjömil
17 centimeter = 0.000092 sjömil
18 centimeter = 0.000097 sjömil
19 centimeter = 0.000103 sjömil
20 centimeter = 0.000108 sjömil
21 centimeter = 0.000113 sjömil
22 centimeter = 0.000119 sjömil
23 centimeter = 0.000124 sjömil
24 centimeter = 0.000130 sjömil
25 centimeter = 0.000135 sjömil
26 centimeter = 0.000140 sjömil
27 centimeter = 0.000146 sjömil
28 centimeter = 0.000151 sjömil
29 centimeter = 0.000157 sjömil
30 centimeter = 0.000162 sjömil
31 centimeter = 0.000167 sjömil
32 centimeter = 0.000173 sjömil
33 centimeter = 0.000178 sjömil
34 centimeter = 0.000184 sjömil
35 centimeter = 0.000189 sjömil
36 centimeter = 0.000194 sjömil
37 centimeter = 0.000200 sjömil
38 centimeter = 0.000205 sjömil
39 centimeter = 0.000211 sjömil
40 centimeter = 0.000216 sjömil
41 centimeter = 0.000221 sjömil
42 centimeter = 0.000227 sjömil
43 centimeter = 0.000232 sjömil
44 centimeter = 0.000238 sjömil
45 centimeter = 0.000243 sjömil
46 centimeter = 0.000248 sjömil
47 centimeter = 0.000254 sjömil
48 centimeter = 0.000259 sjömil
49 centimeter = 0.000265 sjömil
50 centimeter = 0.000270 sjömil