Omvandla Längd


Hur många hectometer är 1 centimeter?
1 centimeter
=
0.0001 hectometer
(utbyte centimeter och hectometer)
omvandla kalkylator
0.0001 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

hectometer

Den hectometer definieras som 100 meter (hektoliter = 100).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 0.000100 hectometer
2 centimeter = 0.000200 hectometer
3 centimeter = 0.000300 hectometer
4 centimeter = 0.000400 hectometer
5 centimeter = 0.000500 hectometer
6 centimeter = 0.000600 hectometer
7 centimeter = 0.000700 hectometer
8 centimeter = 0.000800 hectometer
9 centimeter = 0.000900 hectometer
10 centimeter = 0.001000 hectometer
11 centimeter = 0.001100 hectometer
12 centimeter = 0.001200 hectometer
13 centimeter = 0.001300 hectometer
14 centimeter = 0.001400 hectometer
15 centimeter = 0.001500 hectometer
16 centimeter = 0.001600 hectometer
17 centimeter = 0.001700 hectometer
18 centimeter = 0.001800 hectometer
19 centimeter = 0.001900 hectometer
20 centimeter = 0.002000 hectometer
21 centimeter = 0.002100 hectometer
22 centimeter = 0.002200 hectometer
23 centimeter = 0.002300 hectometer
24 centimeter = 0.002400 hectometer
25 centimeter = 0.002500 hectometer
26 centimeter = 0.002600 hectometer
27 centimeter = 0.002700 hectometer
28 centimeter = 0.002800 hectometer
29 centimeter = 0.002900 hectometer
30 centimeter = 0.003000 hectometer
31 centimeter = 0.003100 hectometer
32 centimeter = 0.003200 hectometer
33 centimeter = 0.003300 hectometer
34 centimeter = 0.003400 hectometer
35 centimeter = 0.003500 hectometer
36 centimeter = 0.003600 hectometer
37 centimeter = 0.003700 hectometer
38 centimeter = 0.003800 hectometer
39 centimeter = 0.003900 hectometer
40 centimeter = 0.004000 hectometer
41 centimeter = 0.004100 hectometer
42 centimeter = 0.004200 hectometer
43 centimeter = 0.004300 hectometer
44 centimeter = 0.004400 hectometer
45 centimeter = 0.004500 hectometer
46 centimeter = 0.004600 hectometer
47 centimeter = 0.004700 hectometer
48 centimeter = 0.004800 hectometer
49 centimeter = 0.004900 hectometer
50 centimeter = 0.005000 hectometer