Omvandla Längd


Hur många hectometer är 1 decimeter?
1 decimeter
=
0.001 hectometer
(utbyte decimeter och hectometer)
omvandla kalkylator
0.001 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

hectometer

Den hectometer definieras som 100 meter (hektoliter = 100).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 0.001000 hectometer
2 decimeter = 0.002000 hectometer
3 decimeter = 0.003000 hectometer
4 decimeter = 0.004000 hectometer
5 decimeter = 0.005000 hectometer
6 decimeter = 0.006000 hectometer
7 decimeter = 0.007000 hectometer
8 decimeter = 0.008000 hectometer
9 decimeter = 0.009000 hectometer
10 decimeter = 0.010000 hectometer
11 decimeter = 0.011000 hectometer
12 decimeter = 0.012000 hectometer
13 decimeter = 0.013000 hectometer
14 decimeter = 0.014000 hectometer
15 decimeter = 0.015000 hectometer
16 decimeter = 0.016000 hectometer
17 decimeter = 0.017000 hectometer
18 decimeter = 0.018000 hectometer
19 decimeter = 0.019000 hectometer
20 decimeter = 0.020000 hectometer
21 decimeter = 0.021000 hectometer
22 decimeter = 0.022000 hectometer
23 decimeter = 0.023000 hectometer
24 decimeter = 0.024000 hectometer
25 decimeter = 0.025000 hectometer
26 decimeter = 0.026000 hectometer
27 decimeter = 0.027000 hectometer
28 decimeter = 0.028000 hectometer
29 decimeter = 0.029000 hectometer
30 decimeter = 0.030000 hectometer
31 decimeter = 0.031000 hectometer
32 decimeter = 0.032000 hectometer
33 decimeter = 0.033000 hectometer
34 decimeter = 0.034000 hectometer
35 decimeter = 0.035000 hectometer
36 decimeter = 0.036000 hectometer
37 decimeter = 0.037000 hectometer
38 decimeter = 0.038000 hectometer
39 decimeter = 0.039000 hectometer
40 decimeter = 0.040000 hectometer
41 decimeter = 0.041000 hectometer
42 decimeter = 0.042000 hectometer
43 decimeter = 0.043000 hectometer
44 decimeter = 0.044000 hectometer
45 decimeter = 0.045000 hectometer
46 decimeter = 0.046000 hectometer
47 decimeter = 0.047000 hectometer
48 decimeter = 0.048000 hectometer
49 decimeter = 0.049000 hectometer
50 decimeter = 0.050000 hectometer