Omvandla Längd


Hur många yards är 1 decimeter?
1 decimeter
=
0.10936132983377 yards
(utbyte decimeter och yards)
omvandla kalkylator
0.10936132983377 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

yards

Varvet är en engelsk mått på längd och definieras som exakt tre fot.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 0.109361 yards
2 decimeter = 0.218723 yards
3 decimeter = 0.328084 yards
4 decimeter = 0.437445 yards
5 decimeter = 0.546807 yards
6 decimeter = 0.656168 yards
7 decimeter = 0.765529 yards
8 decimeter = 0.874891 yards
9 decimeter = 0.98 yards
10 decimeter = 1.09 yards
11 decimeter = 1.20 yards
12 decimeter = 1.31 yards
13 decimeter = 1.42 yards
14 decimeter = 1.53 yards
15 decimeter = 1.64 yards
16 decimeter = 1.75 yards
17 decimeter = 1.86 yards
18 decimeter = 1.97 yards
19 decimeter = 2.08 yards
20 decimeter = 2.19 yards
21 decimeter = 2.30 yards
22 decimeter = 2.41 yards
23 decimeter = 2.52 yards
24 decimeter = 2.62 yards
25 decimeter = 2.73 yards
26 decimeter = 2.84 yards
27 decimeter = 2.95 yards
28 decimeter = 3.06 yards
29 decimeter = 3.17 yards
30 decimeter = 3.28 yards
31 decimeter = 3.39 yards
32 decimeter = 3.50 yards
33 decimeter = 3.61 yards
34 decimeter = 3.72 yards
35 decimeter = 3.83 yards
36 decimeter = 3.94 yards
37 decimeter = 4.05 yards
38 decimeter = 4.16 yards
39 decimeter = 4.27 yards
40 decimeter = 4.37 yards
41 decimeter = 4.48 yards
42 decimeter = 4.59 yards
43 decimeter = 4.70 yards
44 decimeter = 4.81 yards
45 decimeter = 4.92 yards
46 decimeter = 5.03 yards
47 decimeter = 5.14 yards
48 decimeter = 5.25 yards
49 decimeter = 5.36 yards
50 decimeter = 5.47 yards