Omvandla Längd


Hur många yards är 1 kilometer?
1 kilometer
=
1093.6132983377 yards
(utbyte kilometer och yards)
omvandla kalkylator
1093.6132983377 X = ???

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.

yards

Varvet är en engelsk mått på längd och definieras som exakt tre fot.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 kilometer = 1,093.61 yards
2 kilometer = 2,187.23 yards
3 kilometer = 3,280.84 yards
4 kilometer = 4,374.45 yards
5 kilometer = 5,468.07 yards
6 kilometer = 6,561.68 yards
7 kilometer = 7,655.29 yards
8 kilometer = 8,748.91 yards
9 kilometer = 9,842.52 yards
10 kilometer = 10,936.13 yards
11 kilometer = 12,029.75 yards
12 kilometer = 13,123.36 yards
13 kilometer = 14,216.97 yards
14 kilometer = 15,310.59 yards
15 kilometer = 16,404.20 yards
16 kilometer = 17,497.81 yards
17 kilometer = 18,591.43 yards
18 kilometer = 19,685.04 yards
19 kilometer = 20,778.65 yards
20 kilometer = 21,872.27 yards
21 kilometer = 22,965.88 yards
22 kilometer = 24,059.49 yards
23 kilometer = 25,153.11 yards
24 kilometer = 26,246.72 yards
25 kilometer = 27,340.33 yards
26 kilometer = 28,433.95 yards
27 kilometer = 29,527.56 yards
28 kilometer = 30,621.17 yards
29 kilometer = 31,714.79 yards
30 kilometer = 32,808.40 yards
31 kilometer = 33,902.01 yards
32 kilometer = 34,995.63 yards
33 kilometer = 36,089.24 yards
34 kilometer = 37,182.85 yards
35 kilometer = 38,276.47 yards
36 kilometer = 39,370.08 yards
37 kilometer = 40,463.69 yards
38 kilometer = 41,557.31 yards
39 kilometer = 42,650.92 yards
40 kilometer = 43,744.53 yards
41 kilometer = 44,838.15 yards
42 kilometer = 45,931.76 yards
43 kilometer = 47,025.37 yards
44 kilometer = 48,118.99 yards
45 kilometer = 49,212.60 yards
46 kilometer = 50,306.21 yards
47 kilometer = 51,399.83 yards
48 kilometer = 52,493.44 yards
49 kilometer = 53,587.05 yards
50 kilometer = 54,680.66 yards