Omvandla Längd


Hur många hectometer är 1 kilometer?
1 kilometer
=
10 hectometer
(utbyte kilometer och hectometer)
omvandla kalkylator
10 X = ???

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.

hectometer

Den hectometer definieras som 100 meter (hektoliter = 100).
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 kilometer = 10.00 hectometer
2 kilometer = 20.00 hectometer
3 kilometer = 30.00 hectometer
4 kilometer = 40.00 hectometer
5 kilometer = 50.00 hectometer
6 kilometer = 60.00 hectometer
7 kilometer = 70.00 hectometer
8 kilometer = 80.00 hectometer
9 kilometer = 90.00 hectometer
10 kilometer = 100.00 hectometer
11 kilometer = 110.00 hectometer
12 kilometer = 120.00 hectometer
13 kilometer = 130.00 hectometer
14 kilometer = 140.00 hectometer
15 kilometer = 150.00 hectometer
16 kilometer = 160.00 hectometer
17 kilometer = 170.00 hectometer
18 kilometer = 180.00 hectometer
19 kilometer = 190.00 hectometer
20 kilometer = 200.00 hectometer
21 kilometer = 210.00 hectometer
22 kilometer = 220.00 hectometer
23 kilometer = 230.00 hectometer
24 kilometer = 240.00 hectometer
25 kilometer = 250.00 hectometer
26 kilometer = 260.00 hectometer
27 kilometer = 270.00 hectometer
28 kilometer = 280.00 hectometer
29 kilometer = 290.00 hectometer
30 kilometer = 300.00 hectometer
31 kilometer = 310.00 hectometer
32 kilometer = 320.00 hectometer
33 kilometer = 330.00 hectometer
34 kilometer = 340.00 hectometer
35 kilometer = 350.00 hectometer
36 kilometer = 360.00 hectometer
37 kilometer = 370.00 hectometer
38 kilometer = 380.00 hectometer
39 kilometer = 390.00 hectometer
40 kilometer = 400.00 hectometer
41 kilometer = 410.00 hectometer
42 kilometer = 420.00 hectometer
43 kilometer = 430.00 hectometer
44 kilometer = 440.00 hectometer
45 kilometer = 450.00 hectometer
46 kilometer = 460.00 hectometer
47 kilometer = 470.00 hectometer
48 kilometer = 480.00 hectometer
49 kilometer = 490.00 hectometer
50 kilometer = 500.00 hectometer