Omvandla Längd


Hur många kilometer är 1 hectometer?
1 hectometer
=
0.1 kilometer
(utbyte hectometer och kilometer)
omvandla kalkylator
0.1 X = ???

hectometer

Den hectometer definieras som 100 meter (hektoliter = 100).

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 hectometer = 0.100000 kilometer
2 hectometer = 0.200000 kilometer
3 hectometer = 0.300000 kilometer
4 hectometer = 0.400000 kilometer
5 hectometer = 0.500000 kilometer
6 hectometer = 0.600000 kilometer
7 hectometer = 0.700000 kilometer
8 hectometer = 0.800000 kilometer
9 hectometer = 0.900000 kilometer
10 hectometer = 1.00 kilometer
11 hectometer = 1.10 kilometer
12 hectometer = 1.20 kilometer
13 hectometer = 1.30 kilometer
14 hectometer = 1.40 kilometer
15 hectometer = 1.50 kilometer
16 hectometer = 1.60 kilometer
17 hectometer = 1.70 kilometer
18 hectometer = 1.80 kilometer
19 hectometer = 1.90 kilometer
20 hectometer = 2.00 kilometer
21 hectometer = 2.10 kilometer
22 hectometer = 2.20 kilometer
23 hectometer = 2.30 kilometer
24 hectometer = 2.40 kilometer
25 hectometer = 2.50 kilometer
26 hectometer = 2.60 kilometer
27 hectometer = 2.70 kilometer
28 hectometer = 2.80 kilometer
29 hectometer = 2.90 kilometer
30 hectometer = 3.00 kilometer
31 hectometer = 3.10 kilometer
32 hectometer = 3.20 kilometer
33 hectometer = 3.30 kilometer
34 hectometer = 3.40 kilometer
35 hectometer = 3.50 kilometer
36 hectometer = 3.60 kilometer
37 hectometer = 3.70 kilometer
38 hectometer = 3.80 kilometer
39 hectometer = 3.90 kilometer
40 hectometer = 4.00 kilometer
41 hectometer = 4.10 kilometer
42 hectometer = 4.20 kilometer
43 hectometer = 4.30 kilometer
44 hectometer = 4.40 kilometer
45 hectometer = 4.50 kilometer
46 hectometer = 4.60 kilometer
47 hectometer = 4.70 kilometer
48 hectometer = 4.80 kilometer
49 hectometer = 4.90 kilometer
50 hectometer = 5.00 kilometer