Omvandla Längd


Hur många kilometer är 1 kilometer?
1 kilometer
=
1 kilometer
(utbyte kilometer och kilometer)
omvandla kalkylator
1 X = ???

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 kilometer = 1.00 kilometer
2 kilometer = 2.00 kilometer
3 kilometer = 3.00 kilometer
4 kilometer = 4.00 kilometer
5 kilometer = 5.00 kilometer
6 kilometer = 6.00 kilometer
7 kilometer = 7.00 kilometer
8 kilometer = 8.00 kilometer
9 kilometer = 9.00 kilometer
10 kilometer = 10.00 kilometer
11 kilometer = 11.00 kilometer
12 kilometer = 12.00 kilometer
13 kilometer = 13.00 kilometer
14 kilometer = 14.00 kilometer
15 kilometer = 15.00 kilometer
16 kilometer = 16.00 kilometer
17 kilometer = 17.00 kilometer
18 kilometer = 18.00 kilometer
19 kilometer = 19.00 kilometer
20 kilometer = 20.00 kilometer
21 kilometer = 21.00 kilometer
22 kilometer = 22.00 kilometer
23 kilometer = 23.00 kilometer
24 kilometer = 24.00 kilometer
25 kilometer = 25.00 kilometer
26 kilometer = 26.00 kilometer
27 kilometer = 27.00 kilometer
28 kilometer = 28.00 kilometer
29 kilometer = 29.00 kilometer
30 kilometer = 30.00 kilometer
31 kilometer = 31.00 kilometer
32 kilometer = 32.00 kilometer
33 kilometer = 33.00 kilometer
34 kilometer = 34.00 kilometer
35 kilometer = 35.00 kilometer
36 kilometer = 36.00 kilometer
37 kilometer = 37.00 kilometer
38 kilometer = 38.00 kilometer
39 kilometer = 39.00 kilometer
40 kilometer = 40.00 kilometer
41 kilometer = 41.00 kilometer
42 kilometer = 42.00 kilometer
43 kilometer = 43.00 kilometer
44 kilometer = 44.00 kilometer
45 kilometer = 45.00 kilometer
46 kilometer = 46.00 kilometer
47 kilometer = 47.00 kilometer
48 kilometer = 48.00 kilometer
49 kilometer = 49.00 kilometer
50 kilometer = 50.00 kilometer