Omvandla Längd


Hur många kilometer är 1 mil?
1 mil
=
1.6093 kilometer
(utbyte mil och kilometer)
omvandla kalkylator
1.6093 X = ???

mil

Milen (mil) är inte standard längd storlek, men används fortfarande i Storbritannien torka och USA Också i friidrott är fortfarande den traditionella mil kör. (Obs! milen (eller land mil) är inte att förväxla med den sjömil!

kilometer

De 1 km definieras som 1000 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 mil = 1.61 kilometer
2 mil = 3.22 kilometer
3 mil = 4.83 kilometer
4 mil = 6.44 kilometer
5 mil = 8.05 kilometer
6 mil = 9.66 kilometer
7 mil = 11.27 kilometer
8 mil = 12.87 kilometer
9 mil = 14.48 kilometer
10 mil = 16.09 kilometer
11 mil = 17.70 kilometer
12 mil = 19.31 kilometer
13 mil = 20.92 kilometer
14 mil = 22.53 kilometer
15 mil = 24.14 kilometer
16 mil = 25.75 kilometer
17 mil = 27.36 kilometer
18 mil = 28.97 kilometer
19 mil = 30.58 kilometer
20 mil = 32.19 kilometer
21 mil = 33.80 kilometer
22 mil = 35.40 kilometer
23 mil = 37.01 kilometer
24 mil = 38.62 kilometer
25 mil = 40.23 kilometer
26 mil = 41.84 kilometer
27 mil = 43.45 kilometer
28 mil = 45.06 kilometer
29 mil = 46.67 kilometer
30 mil = 48.28 kilometer
31 mil = 49.89 kilometer
32 mil = 51.50 kilometer
33 mil = 53.11 kilometer
34 mil = 54.72 kilometer
35 mil = 56.33 kilometer
36 mil = 57.93 kilometer
37 mil = 59.54 kilometer
38 mil = 61.15 kilometer
39 mil = 62.76 kilometer
40 mil = 64.37 kilometer
41 mil = 65.98 kilometer
42 mil = 67.59 kilometer
43 mil = 69.20 kilometer
44 mil = 70.81 kilometer
45 mil = 72.42 kilometer
46 mil = 74.03 kilometer
47 mil = 75.64 kilometer
48 mil = 77.25 kilometer
49 mil = 78.86 kilometer
50 mil = 80.47 kilometer