Omvandla Längd


Hur många fot är 1 decimeter?
1 decimeter
=
0.32808398950131 fot
(utbyte decimeter och fot)
omvandla kalkylator
0.32808398950131 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

fot

Den fot (EN: foot, feet) definieras som 12 inches. Tidigare hänvisats foten till längden på en mänsklig fot (genomsnitt). Åtgärden föll i glömska med tillkomsten av det metriska systemet. I England (och engelsktalande länder) fortsatte den gamla seden systemet mycket längre existerar. Om man nu talar om en fot, är därför vanligen menas en engelsk fot.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 0.328084 fot
2 decimeter = 0.656168 fot
3 decimeter = 0.98 fot
4 decimeter = 1.31 fot
5 decimeter = 1.64 fot
6 decimeter = 1.97 fot
7 decimeter = 2.30 fot
8 decimeter = 2.62 fot
9 decimeter = 2.95 fot
10 decimeter = 3.28 fot
11 decimeter = 3.61 fot
12 decimeter = 3.94 fot
13 decimeter = 4.27 fot
14 decimeter = 4.59 fot
15 decimeter = 4.92 fot
16 decimeter = 5.25 fot
17 decimeter = 5.58 fot
18 decimeter = 5.91 fot
19 decimeter = 6.23 fot
20 decimeter = 6.56 fot
21 decimeter = 6.89 fot
22 decimeter = 7.22 fot
23 decimeter = 7.55 fot
24 decimeter = 7.87 fot
25 decimeter = 8.20 fot
26 decimeter = 8.53 fot
27 decimeter = 8.86 fot
28 decimeter = 9.19 fot
29 decimeter = 9.51 fot
30 decimeter = 9.84 fot
31 decimeter = 10.17 fot
32 decimeter = 10.50 fot
33 decimeter = 10.83 fot
34 decimeter = 11.15 fot
35 decimeter = 11.48 fot
36 decimeter = 11.81 fot
37 decimeter = 12.14 fot
38 decimeter = 12.47 fot
39 decimeter = 12.80 fot
40 decimeter = 13.12 fot
41 decimeter = 13.45 fot
42 decimeter = 13.78 fot
43 decimeter = 14.11 fot
44 decimeter = 14.44 fot
45 decimeter = 14.76 fot
46 decimeter = 15.09 fot
47 decimeter = 15.42 fot
48 decimeter = 15.75 fot
49 decimeter = 16.08 fot
50 decimeter = 16.40 fot