Omvandla Längd


Hur många sjömil är 1 decimeter?
1 decimeter
=
5.3995680345572E-5 sjömil
(utbyte decimeter och sjömil)
omvandla kalkylator
5.3995680345572E-5 X = ???

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.

sjömil

Den nautiska mil är inte att förväxla med de (på land) miles. Den nautiska mil är exakt lika med 1852 meter. Som namnet antyder, nu nautiska främst inom sjöfarten.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 decimeter = 0.000054 sjömil
2 decimeter = 0.000108 sjömil
3 decimeter = 0.000162 sjömil
4 decimeter = 0.000216 sjömil
5 decimeter = 0.000270 sjömil
6 decimeter = 0.000324 sjömil
7 decimeter = 0.000378 sjömil
8 decimeter = 0.000432 sjömil
9 decimeter = 0.000486 sjömil
10 decimeter = 0.000540 sjömil
11 decimeter = 0.000594 sjömil
12 decimeter = 0.000648 sjömil
13 decimeter = 0.000702 sjömil
14 decimeter = 0.000756 sjömil
15 decimeter = 0.000810 sjömil
16 decimeter = 0.000864 sjömil
17 decimeter = 0.000918 sjömil
18 decimeter = 0.000972 sjömil
19 decimeter = 0.001026 sjömil
20 decimeter = 0.001080 sjömil
21 decimeter = 0.001134 sjömil
22 decimeter = 0.001188 sjömil
23 decimeter = 0.001242 sjömil
24 decimeter = 0.001296 sjömil
25 decimeter = 0.001350 sjömil
26 decimeter = 0.001404 sjömil
27 decimeter = 0.001458 sjömil
28 decimeter = 0.001512 sjömil
29 decimeter = 0.001566 sjömil
30 decimeter = 0.001620 sjömil
31 decimeter = 0.001674 sjömil
32 decimeter = 0.001728 sjömil
33 decimeter = 0.001782 sjömil
34 decimeter = 0.001836 sjömil
35 decimeter = 0.001890 sjömil
36 decimeter = 0.001944 sjömil
37 decimeter = 0.001998 sjömil
38 decimeter = 0.002052 sjömil
39 decimeter = 0.002106 sjömil
40 decimeter = 0.002160 sjömil
41 decimeter = 0.002214 sjömil
42 decimeter = 0.002268 sjömil
43 decimeter = 0.002322 sjömil
44 decimeter = 0.002376 sjömil
45 decimeter = 0.002430 sjömil
46 decimeter = 0.002484 sjömil
47 decimeter = 0.002538 sjömil
48 decimeter = 0.002592 sjömil
49 decimeter = 0.002646 sjömil
50 decimeter = 0.002700 sjömil