Omvandla Längd


Hur många mil är 1 centimeter?
1 centimeter
=
6.2138818119679E-6 mil
(utbyte centimeter och mil)
omvandla kalkylator
6.2138818119679E-6 X = ???

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.

mil

Milen (mil) är inte standard längd storlek, men används fortfarande i Storbritannien torka och USA Också i friidrott är fortfarande den traditionella mil kör. (Obs! milen (eller land mil) är inte att förväxla med den sjömil!
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 centimeter = 0.000006 mil
2 centimeter = 0.000012 mil
3 centimeter = 0.000019 mil
4 centimeter = 0.000025 mil
5 centimeter = 0.000031 mil
6 centimeter = 0.000037 mil
7 centimeter = 0.000043 mil
8 centimeter = 0.000050 mil
9 centimeter = 0.000056 mil
10 centimeter = 0.000062 mil
11 centimeter = 0.000068 mil
12 centimeter = 0.000075 mil
13 centimeter = 0.000081 mil
14 centimeter = 0.000087 mil
15 centimeter = 0.000093 mil
16 centimeter = 0.000099 mil
17 centimeter = 0.000106 mil
18 centimeter = 0.000112 mil
19 centimeter = 0.000118 mil
20 centimeter = 0.000124 mil
21 centimeter = 0.000130 mil
22 centimeter = 0.000137 mil
23 centimeter = 0.000143 mil
24 centimeter = 0.000149 mil
25 centimeter = 0.000155 mil
26 centimeter = 0.000162 mil
27 centimeter = 0.000168 mil
28 centimeter = 0.000174 mil
29 centimeter = 0.000180 mil
30 centimeter = 0.000186 mil
31 centimeter = 0.000193 mil
32 centimeter = 0.000199 mil
33 centimeter = 0.000205 mil
34 centimeter = 0.000211 mil
35 centimeter = 0.000217 mil
36 centimeter = 0.000224 mil
37 centimeter = 0.000230 mil
38 centimeter = 0.000236 mil
39 centimeter = 0.000242 mil
40 centimeter = 0.000249 mil
41 centimeter = 0.000255 mil
42 centimeter = 0.000261 mil
43 centimeter = 0.000267 mil
44 centimeter = 0.000273 mil
45 centimeter = 0.000280 mil
46 centimeter = 0.000286 mil
47 centimeter = 0.000292 mil
48 centimeter = 0.000298 mil
49 centimeter = 0.000304 mil
50 centimeter = 0.000311 mil