Omvandla Längd


Hur många decimeter är 1 tum?
1 tum
=
0.254 decimeter
(utbyte tum och decimeter)
omvandla kalkylator
0.254 X = ???

tum

Det tum är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

decimeter

Den decimeter definieras som en tiondel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 tum = 0.254000 decimeter
2 tum = 0.508000 decimeter
3 tum = 0.762000 decimeter
4 tum = 1.02 decimeter
5 tum = 1.27 decimeter
6 tum = 1.52 decimeter
7 tum = 1.78 decimeter
8 tum = 2.03 decimeter
9 tum = 2.29 decimeter
10 tum = 2.54 decimeter
11 tum = 2.79 decimeter
12 tum = 3.05 decimeter
13 tum = 3.30 decimeter
14 tum = 3.56 decimeter
15 tum = 3.81 decimeter
16 tum = 4.06 decimeter
17 tum = 4.32 decimeter
18 tum = 4.57 decimeter
19 tum = 4.83 decimeter
20 tum = 5.08 decimeter
21 tum = 5.33 decimeter
22 tum = 5.59 decimeter
23 tum = 5.84 decimeter
24 tum = 6.10 decimeter
25 tum = 6.35 decimeter
26 tum = 6.60 decimeter
27 tum = 6.86 decimeter
28 tum = 7.11 decimeter
29 tum = 7.37 decimeter
30 tum = 7.62 decimeter
31 tum = 7.87 decimeter
32 tum = 8.13 decimeter
33 tum = 8.38 decimeter
34 tum = 8.64 decimeter
35 tum = 8.89 decimeter
36 tum = 9.14 decimeter
37 tum = 9.40 decimeter
38 tum = 9.65 decimeter
39 tum = 9.91 decimeter
40 tum = 10.16 decimeter
41 tum = 10.41 decimeter
42 tum = 10.67 decimeter
43 tum = 10.92 decimeter
44 tum = 11.18 decimeter
45 tum = 11.43 decimeter
46 tum = 11.68 decimeter
47 tum = 11.94 decimeter
48 tum = 12.19 decimeter
49 tum = 12.45 decimeter
50 tum = 12.70 decimeter