Omvandla Längd


Hur många millimeter är 1 inch?
1 inch
=
25.4 millimeter
(utbyte inch och millimeter)
omvandla kalkylator
25.4 X = ???

inch

Det inch (tum) är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

millimeter

Millimeter definieras som 1/1000 av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 inch = 25.40 millimeter
2 inch = 50.80 millimeter
3 inch = 76.20 millimeter
4 inch = 101.60 millimeter
5 inch = 127.00 millimeter
6 inch = 152.40 millimeter
7 inch = 177.80 millimeter
8 inch = 203.20 millimeter
9 inch = 228.60 millimeter
10 inch = 254.00 millimeter
11 inch = 279.40 millimeter
12 inch = 304.80 millimeter
13 inch = 330.20 millimeter
14 inch = 355.60 millimeter
15 inch = 381.00 millimeter
16 inch = 406.40 millimeter
17 inch = 431.80 millimeter
18 inch = 457.20 millimeter
19 inch = 482.60 millimeter
20 inch = 508.00 millimeter
21 inch = 533.40 millimeter
22 inch = 558.80 millimeter
23 inch = 584.20 millimeter
24 inch = 609.60 millimeter
25 inch = 635.00 millimeter
26 inch = 660.40 millimeter
27 inch = 685.80 millimeter
28 inch = 711.20 millimeter
29 inch = 736.60 millimeter
30 inch = 762.00 millimeter
31 inch = 787.40 millimeter
32 inch = 812.80 millimeter
33 inch = 838.20 millimeter
34 inch = 863.60 millimeter
35 inch = 889.00 millimeter
36 inch = 914.40 millimeter
37 inch = 939.80 millimeter
38 inch = 965.20 millimeter
39 inch = 990.60 millimeter
40 inch = 1,016.00 millimeter
41 inch = 1,041.40 millimeter
42 inch = 1,066.80 millimeter
43 inch = 1,092.20 millimeter
44 inch = 1,117.60 millimeter
45 inch = 1,143.00 millimeter
46 inch = 1,168.40 millimeter
47 inch = 1,193.80 millimeter
48 inch = 1,219.20 millimeter
49 inch = 1,244.60 millimeter
50 inch = 1,270.00 millimeter