Omvandla Längd


Hur många centimeter är 1 inch?
1 inch
=
2.54 centimeter
(utbyte inch och centimeter)
omvandla kalkylator
2.54 X = ???

inch

Det inch (tum) är en engelsk mått på längd och definieras som 25,4 millimeter (sedan den 1 juli 1958).

centimeter

Bandet definieras som en hundradel av 1 meter.
Avstånden mäts i olika längder. De vanligaste längderna definieras som de metriska längder och är härledda från mätaren. Andra inkluderar de kejserliga storlekar som tum och fot, yard och mil.
1 inch = 2.54 centimeter
2 inch = 5.08 centimeter
3 inch = 7.62 centimeter
4 inch = 10.16 centimeter
5 inch = 12.70 centimeter
6 inch = 15.24 centimeter
7 inch = 17.78 centimeter
8 inch = 20.32 centimeter
9 inch = 22.86 centimeter
10 inch = 25.40 centimeter
11 inch = 27.94 centimeter
12 inch = 30.48 centimeter
13 inch = 33.02 centimeter
14 inch = 35.56 centimeter
15 inch = 38.10 centimeter
16 inch = 40.64 centimeter
17 inch = 43.18 centimeter
18 inch = 45.72 centimeter
19 inch = 48.26 centimeter
20 inch = 50.80 centimeter
21 inch = 53.34 centimeter
22 inch = 55.88 centimeter
23 inch = 58.42 centimeter
24 inch = 60.96 centimeter
25 inch = 63.50 centimeter
26 inch = 66.04 centimeter
27 inch = 68.58 centimeter
28 inch = 71.12 centimeter
29 inch = 73.66 centimeter
30 inch = 76.20 centimeter
31 inch = 78.74 centimeter
32 inch = 81.28 centimeter
33 inch = 83.82 centimeter
34 inch = 86.36 centimeter
35 inch = 88.90 centimeter
36 inch = 91.44 centimeter
37 inch = 93.98 centimeter
38 inch = 96.52 centimeter
39 inch = 99.06 centimeter
40 inch = 101.60 centimeter
41 inch = 104.14 centimeter
42 inch = 106.68 centimeter
43 inch = 109.22 centimeter
44 inch = 111.76 centimeter
45 inch = 114.30 centimeter
46 inch = 116.84 centimeter
47 inch = 119.38 centimeter
48 inch = 121.92 centimeter
49 inch = 124.46 centimeter
50 inch = 127.00 centimeter