Omvandla Volym


Hur många centiliter är 1 kubikdecimeter?
1 kubikdecimeter
=
100 centiliter
(utbyte kubikdecimeter och centiliter)
omvandla kalkylator
100 X = ???

kubikdecimeter

centiliter

Den centiliter definierades som 1/100 liter (centi=1/100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikdecimeter = 100.00 centiliter
2 kubikdecimeter = 200.00 centiliter
3 kubikdecimeter = 300.00 centiliter
4 kubikdecimeter = 400.00 centiliter
5 kubikdecimeter = 500.00 centiliter
6 kubikdecimeter = 600.00 centiliter
7 kubikdecimeter = 700.00 centiliter
8 kubikdecimeter = 800.00 centiliter
9 kubikdecimeter = 900.00 centiliter
10 kubikdecimeter = 1,000.00 centiliter
11 kubikdecimeter = 1,100.00 centiliter
12 kubikdecimeter = 1,200.00 centiliter
13 kubikdecimeter = 1,300.00 centiliter
14 kubikdecimeter = 1,400.00 centiliter
15 kubikdecimeter = 1,500.00 centiliter
16 kubikdecimeter = 1,600.00 centiliter
17 kubikdecimeter = 1,700.00 centiliter
18 kubikdecimeter = 1,800.00 centiliter
19 kubikdecimeter = 1,900.00 centiliter
20 kubikdecimeter = 2,000.00 centiliter
21 kubikdecimeter = 2,100.00 centiliter
22 kubikdecimeter = 2,200.00 centiliter
23 kubikdecimeter = 2,300.00 centiliter
24 kubikdecimeter = 2,400.00 centiliter
25 kubikdecimeter = 2,500.00 centiliter
26 kubikdecimeter = 2,600.00 centiliter
27 kubikdecimeter = 2,700.00 centiliter
28 kubikdecimeter = 2,800.00 centiliter
29 kubikdecimeter = 2,900.00 centiliter
30 kubikdecimeter = 3,000.00 centiliter
31 kubikdecimeter = 3,100.00 centiliter
32 kubikdecimeter = 3,200.00 centiliter
33 kubikdecimeter = 3,300.00 centiliter
34 kubikdecimeter = 3,400.00 centiliter
35 kubikdecimeter = 3,500.00 centiliter
36 kubikdecimeter = 3,600.00 centiliter
37 kubikdecimeter = 3,700.00 centiliter
38 kubikdecimeter = 3,800.00 centiliter
39 kubikdecimeter = 3,900.00 centiliter
40 kubikdecimeter = 4,000.00 centiliter
41 kubikdecimeter = 4,100.00 centiliter
42 kubikdecimeter = 4,200.00 centiliter
43 kubikdecimeter = 4,300.00 centiliter
44 kubikdecimeter = 4,400.00 centiliter
45 kubikdecimeter = 4,500.00 centiliter
46 kubikdecimeter = 4,600.00 centiliter
47 kubikdecimeter = 4,700.00 centiliter
48 kubikdecimeter = 4,800.00 centiliter
49 kubikdecimeter = 4,900.00 centiliter
50 kubikdecimeter = 5,000.00 centiliter