Omvandla Volym


Hur många deciliter är 1 kubikdecimeter?
1 kubikdecimeter
=
10 deciliter
(utbyte kubikdecimeter och deciliter)
omvandla kalkylator
10 X = ???

kubikdecimeter

deciliter

Den deciliter definierades som 1/10 liter (deci=1/10)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikdecimeter = 10.00 deciliter
2 kubikdecimeter = 20.00 deciliter
3 kubikdecimeter = 30.00 deciliter
4 kubikdecimeter = 40.00 deciliter
5 kubikdecimeter = 50.00 deciliter
6 kubikdecimeter = 60.00 deciliter
7 kubikdecimeter = 70.00 deciliter
8 kubikdecimeter = 80.00 deciliter
9 kubikdecimeter = 90.00 deciliter
10 kubikdecimeter = 100.00 deciliter
11 kubikdecimeter = 110.00 deciliter
12 kubikdecimeter = 120.00 deciliter
13 kubikdecimeter = 130.00 deciliter
14 kubikdecimeter = 140.00 deciliter
15 kubikdecimeter = 150.00 deciliter
16 kubikdecimeter = 160.00 deciliter
17 kubikdecimeter = 170.00 deciliter
18 kubikdecimeter = 180.00 deciliter
19 kubikdecimeter = 190.00 deciliter
20 kubikdecimeter = 200.00 deciliter
21 kubikdecimeter = 210.00 deciliter
22 kubikdecimeter = 220.00 deciliter
23 kubikdecimeter = 230.00 deciliter
24 kubikdecimeter = 240.00 deciliter
25 kubikdecimeter = 250.00 deciliter
26 kubikdecimeter = 260.00 deciliter
27 kubikdecimeter = 270.00 deciliter
28 kubikdecimeter = 280.00 deciliter
29 kubikdecimeter = 290.00 deciliter
30 kubikdecimeter = 300.00 deciliter
31 kubikdecimeter = 310.00 deciliter
32 kubikdecimeter = 320.00 deciliter
33 kubikdecimeter = 330.00 deciliter
34 kubikdecimeter = 340.00 deciliter
35 kubikdecimeter = 350.00 deciliter
36 kubikdecimeter = 360.00 deciliter
37 kubikdecimeter = 370.00 deciliter
38 kubikdecimeter = 380.00 deciliter
39 kubikdecimeter = 390.00 deciliter
40 kubikdecimeter = 400.00 deciliter
41 kubikdecimeter = 410.00 deciliter
42 kubikdecimeter = 420.00 deciliter
43 kubikdecimeter = 430.00 deciliter
44 kubikdecimeter = 440.00 deciliter
45 kubikdecimeter = 450.00 deciliter
46 kubikdecimeter = 460.00 deciliter
47 kubikdecimeter = 470.00 deciliter
48 kubikdecimeter = 480.00 deciliter
49 kubikdecimeter = 490.00 deciliter
50 kubikdecimeter = 500.00 deciliter