Omvandla Volym


Hur många deciliter är 1 gallon (uk)?
1 gallon (uk)
=
45.461 deciliter
(utbyte gallon (uk) och deciliter)
omvandla kalkylator
45.461 X = ???

gallon (uk)

deciliter

Den deciliter definierades som 1/10 liter (deci=1/10)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 gallon (uk) = 45.46 deciliter
2 gallon (uk) = 90.92 deciliter
3 gallon (uk) = 136.38 deciliter
4 gallon (uk) = 181.84 deciliter
5 gallon (uk) = 227.31 deciliter
6 gallon (uk) = 272.77 deciliter
7 gallon (uk) = 318.23 deciliter
8 gallon (uk) = 363.69 deciliter
9 gallon (uk) = 409.15 deciliter
10 gallon (uk) = 454.61 deciliter
11 gallon (uk) = 500.07 deciliter
12 gallon (uk) = 545.53 deciliter
13 gallon (uk) = 590.99 deciliter
14 gallon (uk) = 636.45 deciliter
15 gallon (uk) = 681.92 deciliter
16 gallon (uk) = 727.38 deciliter
17 gallon (uk) = 772.84 deciliter
18 gallon (uk) = 818.30 deciliter
19 gallon (uk) = 863.76 deciliter
20 gallon (uk) = 909.22 deciliter
21 gallon (uk) = 954.68 deciliter
22 gallon (uk) = 1,000.14 deciliter
23 gallon (uk) = 1,045.60 deciliter
24 gallon (uk) = 1,091.06 deciliter
25 gallon (uk) = 1,136.53 deciliter
26 gallon (uk) = 1,181.99 deciliter
27 gallon (uk) = 1,227.45 deciliter
28 gallon (uk) = 1,272.91 deciliter
29 gallon (uk) = 1,318.37 deciliter
30 gallon (uk) = 1,363.83 deciliter
31 gallon (uk) = 1,409.29 deciliter
32 gallon (uk) = 1,454.75 deciliter
33 gallon (uk) = 1,500.21 deciliter
34 gallon (uk) = 1,545.67 deciliter
35 gallon (uk) = 1,591.14 deciliter
36 gallon (uk) = 1,636.60 deciliter
37 gallon (uk) = 1,682.06 deciliter
38 gallon (uk) = 1,727.52 deciliter
39 gallon (uk) = 1,772.98 deciliter
40 gallon (uk) = 1,818.44 deciliter
41 gallon (uk) = 1,863.90 deciliter
42 gallon (uk) = 1,909.36 deciliter
43 gallon (uk) = 1,954.82 deciliter
44 gallon (uk) = 2,000.28 deciliter
45 gallon (uk) = 2,045.75 deciliter
46 gallon (uk) = 2,091.21 deciliter
47 gallon (uk) = 2,136.67 deciliter
48 gallon (uk) = 2,182.13 deciliter
49 gallon (uk) = 2,227.59 deciliter
50 gallon (uk) = 2,273.05 deciliter