Omvandla Volym


Hur många milliliter är 1 kubikdecimeter?
1 kubikdecimeter
=
1000 milliliter
(utbyte kubikdecimeter och milliliter)
omvandla kalkylator
1000 X = ???

kubikdecimeter

milliliter

Den milliliter definierades som1/1000 liter (milli=1/1000)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikdecimeter = 1,000.00 milliliter
2 kubikdecimeter = 2,000.00 milliliter
3 kubikdecimeter = 3,000.00 milliliter
4 kubikdecimeter = 4,000.00 milliliter
5 kubikdecimeter = 5,000.00 milliliter
6 kubikdecimeter = 6,000.00 milliliter
7 kubikdecimeter = 7,000.00 milliliter
8 kubikdecimeter = 8,000.00 milliliter
9 kubikdecimeter = 9,000.00 milliliter
10 kubikdecimeter = 10,000.00 milliliter
11 kubikdecimeter = 11,000.00 milliliter
12 kubikdecimeter = 12,000.00 milliliter
13 kubikdecimeter = 13,000.00 milliliter
14 kubikdecimeter = 14,000.00 milliliter
15 kubikdecimeter = 15,000.00 milliliter
16 kubikdecimeter = 16,000.00 milliliter
17 kubikdecimeter = 17,000.00 milliliter
18 kubikdecimeter = 18,000.00 milliliter
19 kubikdecimeter = 19,000.00 milliliter
20 kubikdecimeter = 20,000.00 milliliter
21 kubikdecimeter = 21,000.00 milliliter
22 kubikdecimeter = 22,000.00 milliliter
23 kubikdecimeter = 23,000.00 milliliter
24 kubikdecimeter = 24,000.00 milliliter
25 kubikdecimeter = 25,000.00 milliliter
26 kubikdecimeter = 26,000.00 milliliter
27 kubikdecimeter = 27,000.00 milliliter
28 kubikdecimeter = 28,000.00 milliliter
29 kubikdecimeter = 29,000.00 milliliter
30 kubikdecimeter = 30,000.00 milliliter
31 kubikdecimeter = 31,000.00 milliliter
32 kubikdecimeter = 32,000.00 milliliter
33 kubikdecimeter = 33,000.00 milliliter
34 kubikdecimeter = 34,000.00 milliliter
35 kubikdecimeter = 35,000.00 milliliter
36 kubikdecimeter = 36,000.00 milliliter
37 kubikdecimeter = 37,000.00 milliliter
38 kubikdecimeter = 38,000.00 milliliter
39 kubikdecimeter = 39,000.00 milliliter
40 kubikdecimeter = 40,000.00 milliliter
41 kubikdecimeter = 41,000.00 milliliter
42 kubikdecimeter = 42,000.00 milliliter
43 kubikdecimeter = 43,000.00 milliliter
44 kubikdecimeter = 44,000.00 milliliter
45 kubikdecimeter = 45,000.00 milliliter
46 kubikdecimeter = 46,000.00 milliliter
47 kubikdecimeter = 47,000.00 milliliter
48 kubikdecimeter = 48,000.00 milliliter
49 kubikdecimeter = 49,000.00 milliliter
50 kubikdecimeter = 50,000.00 milliliter