Omvandla Volym


Hur många gallon (us) är 1 kubikdecimeter?
1 kubikdecimeter
=
0.26417287472922 gallon (us)
(utbyte kubikdecimeter och gallon (us))
omvandla kalkylator
0.26417287472922 X = ???

kubikdecimeter

gallon (us)

Den US gallon definierades som 231 inchcentimeter³.
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikdecimeter = 0.264173 gallon (us)
2 kubikdecimeter = 0.528346 gallon (us)
3 kubikdecimeter = 0.792519 gallon (us)
4 kubikdecimeter = 1.06 gallon (us)
5 kubikdecimeter = 1.32 gallon (us)
6 kubikdecimeter = 1.59 gallon (us)
7 kubikdecimeter = 1.85 gallon (us)
8 kubikdecimeter = 2.11 gallon (us)
9 kubikdecimeter = 2.38 gallon (us)
10 kubikdecimeter = 2.64 gallon (us)
11 kubikdecimeter = 2.91 gallon (us)
12 kubikdecimeter = 3.17 gallon (us)
13 kubikdecimeter = 3.43 gallon (us)
14 kubikdecimeter = 3.70 gallon (us)
15 kubikdecimeter = 3.96 gallon (us)
16 kubikdecimeter = 4.23 gallon (us)
17 kubikdecimeter = 4.49 gallon (us)
18 kubikdecimeter = 4.76 gallon (us)
19 kubikdecimeter = 5.02 gallon (us)
20 kubikdecimeter = 5.28 gallon (us)
21 kubikdecimeter = 5.55 gallon (us)
22 kubikdecimeter = 5.81 gallon (us)
23 kubikdecimeter = 6.08 gallon (us)
24 kubikdecimeter = 6.34 gallon (us)
25 kubikdecimeter = 6.60 gallon (us)
26 kubikdecimeter = 6.87 gallon (us)
27 kubikdecimeter = 7.13 gallon (us)
28 kubikdecimeter = 7.40 gallon (us)
29 kubikdecimeter = 7.66 gallon (us)
30 kubikdecimeter = 7.93 gallon (us)
31 kubikdecimeter = 8.19 gallon (us)
32 kubikdecimeter = 8.45 gallon (us)
33 kubikdecimeter = 8.72 gallon (us)
34 kubikdecimeter = 8.98 gallon (us)
35 kubikdecimeter = 9.25 gallon (us)
36 kubikdecimeter = 9.51 gallon (us)
37 kubikdecimeter = 9.77 gallon (us)
38 kubikdecimeter = 10.04 gallon (us)
39 kubikdecimeter = 10.30 gallon (us)
40 kubikdecimeter = 10.57 gallon (us)
41 kubikdecimeter = 10.83 gallon (us)
42 kubikdecimeter = 11.10 gallon (us)
43 kubikdecimeter = 11.36 gallon (us)
44 kubikdecimeter = 11.62 gallon (us)
45 kubikdecimeter = 11.89 gallon (us)
46 kubikdecimeter = 12.15 gallon (us)
47 kubikdecimeter = 12.42 gallon (us)
48 kubikdecimeter = 12.68 gallon (us)
49 kubikdecimeter = 12.94 gallon (us)
50 kubikdecimeter = 13.21 gallon (us)