Omvandla Volym


Hur många hektoliter är 1 kubikdecimeter?
1 kubikdecimeter
=
0.01 hektoliter
(utbyte kubikdecimeter och hektoliter)
omvandla kalkylator
0.01 X = ???

kubikdecimeter

hektoliter

Den hektoliter definierades som 100 liter (hecto=100)
Volym: De metriska volymmått (kubikcentimeter, kubikmeter, men också LITER och derivat, etc.) så härrör från metriska mått längdmeter.
1 kubikdecimeter = 0.010000 hektoliter
2 kubikdecimeter = 0.020000 hektoliter
3 kubikdecimeter = 0.030000 hektoliter
4 kubikdecimeter = 0.040000 hektoliter
5 kubikdecimeter = 0.050000 hektoliter
6 kubikdecimeter = 0.060000 hektoliter
7 kubikdecimeter = 0.070000 hektoliter
8 kubikdecimeter = 0.080000 hektoliter
9 kubikdecimeter = 0.090000 hektoliter
10 kubikdecimeter = 0.100000 hektoliter
11 kubikdecimeter = 0.110000 hektoliter
12 kubikdecimeter = 0.120000 hektoliter
13 kubikdecimeter = 0.130000 hektoliter
14 kubikdecimeter = 0.140000 hektoliter
15 kubikdecimeter = 0.150000 hektoliter
16 kubikdecimeter = 0.160000 hektoliter
17 kubikdecimeter = 0.170000 hektoliter
18 kubikdecimeter = 0.180000 hektoliter
19 kubikdecimeter = 0.190000 hektoliter
20 kubikdecimeter = 0.200000 hektoliter
21 kubikdecimeter = 0.210000 hektoliter
22 kubikdecimeter = 0.220000 hektoliter
23 kubikdecimeter = 0.230000 hektoliter
24 kubikdecimeter = 0.240000 hektoliter
25 kubikdecimeter = 0.250000 hektoliter
26 kubikdecimeter = 0.260000 hektoliter
27 kubikdecimeter = 0.270000 hektoliter
28 kubikdecimeter = 0.280000 hektoliter
29 kubikdecimeter = 0.290000 hektoliter
30 kubikdecimeter = 0.300000 hektoliter
31 kubikdecimeter = 0.310000 hektoliter
32 kubikdecimeter = 0.320000 hektoliter
33 kubikdecimeter = 0.330000 hektoliter
34 kubikdecimeter = 0.340000 hektoliter
35 kubikdecimeter = 0.350000 hektoliter
36 kubikdecimeter = 0.360000 hektoliter
37 kubikdecimeter = 0.370000 hektoliter
38 kubikdecimeter = 0.380000 hektoliter
39 kubikdecimeter = 0.390000 hektoliter
40 kubikdecimeter = 0.400000 hektoliter
41 kubikdecimeter = 0.410000 hektoliter
42 kubikdecimeter = 0.420000 hektoliter
43 kubikdecimeter = 0.430000 hektoliter
44 kubikdecimeter = 0.440000 hektoliter
45 kubikdecimeter = 0.450000 hektoliter
46 kubikdecimeter = 0.460000 hektoliter
47 kubikdecimeter = 0.470000 hektoliter
48 kubikdecimeter = 0.480000 hektoliter
49 kubikdecimeter = 0.490000 hektoliter
50 kubikdecimeter = 0.500000 hektoliter